Don't have Telegram yet? Try it now!
دـ✮๋͜͡‏ٰ̲ـِـ͜ولـ✮๋͜͡‏ٰ̲ـِـِـة الِـــ๋͜͡ــ✮๋͜͡‏ٰ̲ـمِــشاكـ✮๋͜͡‏ٰ̲ـِـــ๋͜͡ـــــِ͜ــس
508 members
•🥋⇐ متـاحـات هـوتمـيـل و يـاهـو ⇣
•🥋⇐ شروحـات خـاصة بالفيـس بـوك ⇣

•🔸➣ لاتغادر انت خسران😴•🔹➣

تبادل➣➣➣. @Abuomar34
الادمن ➣➣➣. @ayhmalusef
رابط كروب اي سوال عدك ادخل

https://t.me/joinchat/FygJIUwKyZZ8w51jddRGxw
If you have Telegram, you can view and join
دـ✮๋͜͡‏ٰ̲ـِـ͜ولـ✮๋͜͡‏ٰ̲ـِـِـة الِـــ๋͜͡ــ✮๋͜͡‏ٰ̲ـمِــشاكـ✮๋͜͡‏ٰ̲ـِـــ๋͜͡ـــــِ͜ــس right away.