Don't have Telegram yet? Try it now!
🎯گروه آموزشی اسطوره سازان
1 027 members
این کانال به منظور افزایش عملکرد و توانمندسازی در حوزه موفقیت های شخصی، خانوادگی و کسب وکار
راه اندازی شده
همچنین می توانیداز برنامه،همایش ها، کارگاههای گروه آموزشی اسطوره سازان با خبر شوید

☛ارتباط با مدیر کانال:
@M_ostoreh

http://ostorehsazan.com
You are invited to the group 🎯گروه آموزشی اسطوره سازان. Click above to join.