Don't have Telegram yet? Try it now!
🎯گروه آموزشی اسطوره سازان
1 057 members
افزایش عملکرد و توانمندسازی در حوزه موفقیت های شخصی، خانوادگی و کسب وکار و اطلاع از برنامه، همایش ها، کارگاههای گروه آموزشی اسطوره سازان

✅ ارتباط با مدیر کانال:
@M_ostoreh

📈 تبادل:
@morteza369

🌐 http://ostorehsazan.com
You are invited to the group 🎯گروه آموزشی اسطوره سازان. Click above to join.