Don't have Telegram yet? Try it now!
همسایه
218 members
ما برای حل مشکلات نیازمندان میخواهیم کاری بکنیم چون یاری ما گره بزرگی از کار خانواده ای باز می کند
ماموریت خیریه همسایه حل مشکل محرومین است. برای همین با شناسایی دقیق محرومین و جذب حمایت خیرین سعی در زنده نگه داشتن فرهنگ انسان دوستی دارد.
@jahadi_rezvan
You are invited to the group همسایه. Click above to join.