Don't have Telegram yet? Try it now!
همسایه
303 members
ما برای حل مشکلات نیازمندان میخواهیم کاری بکنیم. چون یاری ما گره بزرگی از کار خانواده ای باز می کند.
ماموریت خیریه همسایه حل مشکل محرومین است. برای همین با شناسایی دقیق محرومین و جذب حمایت خیرین سعی در زنده نگه داشتن فرهنگ نیکوکاری و انسان دوستی دارد.
You are invited to the group همسایه. Click above to join.