Don't have Telegram yet? Try it now!
دیده بانی اخبار مهم استان یزد
18 847 members
کانال دیده بانی اخبار مهم استان یزد
اخباروتصاویر خودتان را برای انتشار بفرستید
@yazdclick

زیرمجموعه سایت یزدی نیوز
بامجوز وزارت ارشاد

برای تبلیغات به کانال زیر بروید
@yazdraport_adv

شامد:
1-1-1367-61-0-10
You are invited to the group دیده بانی اخبار مهم استان یزد. Click above to join.