Don't have Telegram yet? Try it now!
فیلم آموز
1 830 members
فیلم آموز در پی تحقق یک رویاست. ایجاد شبکه ای از آموزگاران، دانش آموزان و خانواده ها به منظور تولید و توزیع فیلم های آموزشی با کیفیت و ارزان قیمت؛ در تحقق رویای ما سهیم باشید.

@rziadoostan تماس با ادمین
021-88536495-7
You are invited to the group فیلم آموز. Click above to join.