Don't have Telegram yet? Try it now!
انجمن طراحان گرافیک استان اردبیل | @AasrArtAtelier
49 members
انجمن طراحان گرافیک استان اردبیل به همت طراحان جوان استان اردبیل پایه ریزی و بنانگذاری شده است.
اساس این انجمن جلسات و نشستهای هفتگی گرافیک است و با برنامه ریزی و تدوین اساسنامه دور دوم آن اجرا می شود. برای شرکت در جلسات می توانید با ادمین هماهنگ شوید.
You are invited to the group انجمن طراحان گرافیک استان اردبیل | @AasrArtAtelier. Click above to join.