Don't have Telegram yet? Try it now!
مجله تربیتی "آموختن برای زیستن"
3 231 members
"آموختن"، برای "زندگی"... بلکه "خود زندگی" است.
کانال آموزشی با مباحثی منظم در زمینه "هنرزیستن"
(" #فرزندپروری"؛" #شاگردپروری"؛" #خودپروری")
با یادداشتها و مباحثی منظم از اساتید تعلیم و تربیت
تبادل و تبلیغات:
@manager_boss
نظرات و پیشنهادات:
@nahj_iri
You are invited to the group مجله تربیتی "آموختن برای زیستن". Click above to join.