Don't have Telegram yet? Try it now!
خرده نوشته‌ها|
19 members
سال هاست در وبلاگ هایم می‌نویسم. اما این روزها ظاهراً توجه همه به تلگرام است. اینجا جایی است که اندکی می‌تواند جایگزین وبلاگ باشد.
هرکس آمد خوش آمد؛ اما اصلا جذب عضو مدنظرم نیست. می‌خواهم برخی نوشته‌هایم را از این طریق به گروه‌ها و دوستان ارسال کنم. همین!
You are invited to the group خرده نوشته‌ها|. Click above to join.