Don't have Telegram yet? Try it now!
کانال رسمی صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی
1 916 members
برای تعامل و ارسال مطالب شماره ۰۹۰۱۸۱۰۹۸۴۸ را در شماره تماس های خود ذخیره نمایید تا امکان پاسخگویی برای کارشناس ما فراهم گردد.
۱- ارتباط با روابط عمومی:
@saabtaa
۲- ارتباط با سرمایه گذاری:
@p_mostofi
لینک اینستاگرام
Https://instagram.com/_u/chre.iran
You are invited to the group کانال رسمی صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی. Click above to join.