Don't have Telegram yet? Try it now!
آموزش بافتنی ولن
727 members
وبسایت آموزش بافتنی ولن
پل ارتباطی بین شما و ما
از بافتنی های خود عکس بگیرید و با توضیحات به آیدی زیر بفرستید تا به نام خود شما در سایت و کانال قرار گیرد.زکات علم آموزش آن به دیگران است
@woolen_ir
You are invited to the group آموزش بافتنی ولن. Click above to join.