Don't have Telegram yet? Try it now!
ترکی آذربایجانی، به زبان تصویر
2 102 members
فعلا موسیقی است، آرشیو آموزش های زبان جهت بهره برداری نگه داری میشود
You are invited to the group ترکی آذربایجانی، به زبان تصویر. Click above to join.