Don't have Telegram yet? Try it now!
ملكانه
383 members
برخی چیزها ارزش دیده شدن دارند! پس لحظه ای درنگ کنید. کفشهایتان را در بیاورید و در آرامش و صمیمیت این فضا مهمان ما باشید .
You are invited to the group ملكانه. Click above to join.