Don't have Telegram yet? Try it now!
Hội nông dân chăn trâu ASIC
178 members
Group của anh em chơi trâu ASIC, phân tích lợi điểm của từng loại trâu, hỗ trợ thành viên mới. Lưu ý, cẩn thận khi nhận được pm từ người lạ.
You are invited to the group Hội nông dân chăn trâu ASIC. Click above to join.