شرکت ساختمانی دال فرم
368 members
2.79K photos
19 videos
90 files
1.35K links
مشاور ، محاسب ، تولید کننده و پیمانکار تخصصی انواع سازه های نوین بتنی ( یوبوت ، وافل و ... ) در ایران .

ارتباط با ما
📩 @eng_mozafary

🌍 www.Dalform.co

🌍 www.Dalform.ir

Email:info@Dalform.ir

☎️021- 88 20 94 29/30
☎️021 - 777 28 422
Download Telegram
to view and join the conversation
پروژه سقف وافل
پردیس
کاری از شرکت سازه سقف دال فرم
طراح و مجری دالهای مجوف در کشور
www.dalform.ir
☘️ توصیه اجرایی در هنگام بتن ریزی سقف :

بهتر است در سقفهای بتنی میله های نگهدارنده سقف کاذب قبل از بتن ریزی کار گذاشته شود.
☘️ WWW.Dalform.ir
☘️ @DalformGroup
☘️Dalform.ir
شرکت سازه سقف دال فرم
طراح و مجری دالهای وافل یکطرفه
وافل یکطرفه جایگزین به صرفه تیرچه بلوک.
کاهش هزینه
کاهش لرزش
سبک سازی

☘️ WWW.Dalform.ir
☘️ @DalformGroup
☘️Dalform.ir
☘️ نکته اجرایی:

استفاده از سنگ ( به دلیل وجود آهک که باعث پوسیدگی میلگرد میشود ) و یا آجر (به علت پوسیده شدن ) در زیر آرماتور ها به عنوان اسپیسر ممنوع است .
☘️ WWW.Dalform.ir
☘️ @DalformGroup
☘️ زدن روغن مخصوص قالب باعث میشود درزمان دکوفراژ قالب ها، قالب به بتن نچسبد و به راحتی بازشود.

استفاده از روغن سوخته یا گازوئیل مجاز نمیباشد
☘️ WWW.Dalform.ir
☘️ @DalformGroup
☘️Dalform.co
پروژه مسکونی پردیس.یوبوت
طراحی و اجرا از شرکت دال فرم

دال فرم اولین ارائه دهنده سقفهای دال مجوف یوبوت و وافل در کشور
☘️ WWW.Dalform.ir
☘️ instagram.com/dalform.ir
☘️Dalform.ir
🏴گروه دال فرم مالک اولین ثبت صنعتی احجام سبک سقفی استاندارد (پلی پرو پیلن)در ایران و همچنین مجری اولین پروژه ها و بیشترین نظارت دال مجوف در سراسر کشور
☘️ WWW.Dalform.ir
☘️ @DalformGroup
☘️Dalform.ir
شرکت سازه سقف دال فرم
طراح و مجری دالهای وافل یکطرفه
وافل یکطرفه جایگزین به صرفه تیرچه بلوک.
کاهش هزینه
کاهش لرزش
سبک سازی

☘️ WWW.Dalform.ir
☘️ @DalformGroup
☘️Dalform.ir
☘️ مقایسه فضای اشغال شده توسط احجام استاندارد یوبوت و احجام بادی سقفی ( حمل و نقل - دپو مصالح - جابجایی در کارگاه و ....)

☘️ WWW.Dalform.ir
🏴 لینک عضویت 👇👇
☘️ @Dalformgroup
☘️گروه دال فرم مالک اولین ثبت صنعتی احجام سبک سقفی استاندارد (پلی پرو پیلن)در ایران و همچنین مجری اولین پروژه ها و بیشترین نظارت دال مجوف در سراسر کشور
☘️ WWW.Dalform.ir
☘️ @DalformGroup
☘️Dalform.ir
☘️ چند نکته عمرانی بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان

فاصله محور تا محور میلگردها در شالوده نباید از 10 سانتی متر کمتر و از 35 سانتی متر، بیشتر باشد.

در صورت استفاده از روشهای پایدار سازی گود، از قبیل میخ کوبی و میل مهار، ورود به محدوده مالکیت املاک مجاور و معابر عمومی، ممنوع می باشد، مگر با موافقت ذینفع و مرجع رسمی ساختمان.

ضریب اضافه مقاومت برای کلیه قابهای خمشی فولادی، برابر 3 می باشد.

مواد حاصل از گودبرداری، نباید به فاصله کمتر از 1 متر از لبه گود، ریخته شوند.

در گودبرداری ها، عرض معابر و راههای شیبدار (رمپ) احداثی ویژه وسایل نقلیه، نباید کمتر از 4 متر باشد.

🏴 گروه دال فرم مالک اولین ثبت صنعتی احجام سبک سقفی استاندارد (پلی پرو پیلن)در ایران و همچنین مالک اولین پروژه ها و بیشترین نظارت دال مجوف در سراسر کشور
☘️ WWW.Dalform.ir
لینک عضویت 👇👇
☘️ @Dalformgroup
🏴 گروه دال فرم مالک اولین ثبت صنعتی احجام سبک سقفی استاندارد (پلی پرو پیلن)در ایران و همچنین مالک اولین پروژه ها و بیشترین نظارت دال مجوف در سراسر کشور
☘️ WWW.Dalform.ir
🏴 گروه دال فرم مالک اولین ثبت صنعتی احجام سبک سقفی استاندارد (پلی پرو پیلن)در ایران و همچنین مالک اولین پروژه ها و بیشترین نظارت دال مجوف در سراسر کشور
☘️ WWW.Dalform.ir
دلایل اصلی کرمو شدن بتن :

بتن ‌سفت با اسلامپ کم، ارتعاش کم یا بیش از اندازه، استفاده از آب زیاد، شیوه بتن ریزی نامناسب (پرتاب بتن) و کامل پر نشدن ‌بتن در قالب.
☘️ WWW.Dalform.ir
☘️ @DalformGroup
شرکت سازه سقف دال فرم
طراح و مجری سقف وافل
Www.dalform.ir
گروه دال فرم مالک اولین ثبت صنعتی احجام سبک سقفی استاندارد (پلی پرو پیلن)در ایران و همچنین مالک اولین پروژه ها و بیشترین نظارت دال مجوف در سراسر کشور
☘️ WWW.Dalform.ir
☘️ یک ابزار ساده شامل یک لوله و مهره جوش شده به آن برای اجرای خم 135 درجه تنگ های ستون.
☘️ WWW.Dalform.ir
☘️ @Dalformgroup
☘️www.Dalform.co