DineBehi
163 members
165 photos
1 video
2 files
26 links
بنیادی برای گسترش دین بهی زرتشتی
در راه گسترش دین بهی زرتشتی با ما همراه باشید
www.DineBehi.com
facebook.com/DineBehi
twitter.com/DineBehi
plus.google.com/+Dinebehi
instagram.com/dinebehi
telegram.me/DineBehi
telegram.me/Dine_Behi
telegram.me/ZartoshtTV
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from DineBehi
Forwarded from DineBehi
فروردینگان جشنی است برای یادبود درگذشتگان و از آنجا که در دین زردشتی، آیین‌های سوگواری به اشکالی که می‌شناسیم، وجود ندارد، این مراسم به صورت جشن برگزار می‌شود. @DineBehi
Forwarded from DineBehi
Forwarded from DineBehi
گاهنبار چهره ميديوزرم گاه
روزهای خور تا دی به مهر برابر ۱۰ تا ۱۴ ارديبهشت ماه خورشیدی.
@DineBehi
Forwarded from DineBehi
Forwarded from DineBehi
Forwarded from DineBehi
جشن تیرگان فرخنده باد
تیر روز از ماه تیر در گاهشمار زرتشتی برابر با دهم تیرماه خورشیدی.
از دیدگاه تاریخی ، جشن تیرگان روز کمان‌کشیدن نام آرش است
این جشن در کنار آب‌ها و آرزوی بارش باران همراه است
Forwarded from DineBehi
جشن امرداد ، جشن بی مرگی و جاودانگی فرخنده باد
@DineBehi
Forwarded from DineBehi
جشن مهرگان فرخنده باد
روز مهر از ماه مهر در گاهشمار زرتشتی برابر با دهم مهر خورشیدی
جشن مهر و دوستی ، جشن پیمان و پیوند ، جشن داد و دادگستری ، جشن آزادی خواهی ، جشن کشت و کشاورزی
@DineBehi
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 30 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 30 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.
Forwarded from DineBehi
جشن شهریورگان فرخنده باد
شهریور روز از شهریورماه در گاهشمار زرتشتی، برابر سی ام امرداد خورشیدی.
این امشاسپند نماینده توانایی و شهریاری مینوی اهورامزدا و در زمین نگاهبان و سرپرست فلزات است. و از جشن آتش‌های خانگی محسوب می شود. مردم در خانه‌ها آتش می‌افروزند و ستایش خداوند و شکر نعمت‌های او می‌گزارند. در خانه‌ها اغلب میهمانی برپا کرده و خوراک‌های متنوع و ویژه تدارک می بینند و به مناسبت تغییر هوا شب هنگام در بام‌ها نیز آتش می‌افروزند
@DineBehi , #DineBehi
https://www.instagram.com/dinebehi
https://twitter.com/DineBehi
https://plus.google.com/+Dinebehi
https://telegram.me/DineBehi
#زرتشت
http://dinebehi.com/pe/index.php/2012-05-27-20-15-10/57-2012-05-28-17-13-54
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 28 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 29 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 20 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 17 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 9 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.