پذیرش و ویزای اقامت تحصیلی از دانشگاههای دولتی اروپا با مجوز کار
60 members
3 photos
5 videos
1 file
اخذ پذیرش و ویزای اقامت تحصیلی از دانشگاههای معتبر و اطلاعات ضروری
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دانشمندان و زمین شناسان سازمان فضائی آمریکا(ناسا) به این نتیجه رسیده اند که ماه به دونیم تقسیم شده است, و معجزه شق القمر که در زمان رسول اکرم(ص) اتفاق افتاده بود را بعد از 1400 سال اثبات نمودند.