راززندگي
5.16K members
603 photos
216 videos
52 files
102 links
Download Telegram
to view and join the conversation
أين رو برسون به دست اون كسي كه ديگه بريده و هيچ اميدي نداره...
ما تا اخرين نفس ميجنگيم...
@the_secret_of_life
Forwarded from راززندگي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ايمانت رو أز دست نده....
با تمام قدرتت ادامه بده....
خدا به تو باور داره
أين نشانه هست ....
بلندشو
@the_secret_of_life
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بانو نوبخت هلدينگ تجارت كيا
همايش رهبران كسب و كار ايران
موفقيت بازي با اعداد هست .
@the_secret_of_life
تو عشق خدايي
@the_secret_of_life
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بیاین لحظه های زندگیمون رو پر کنیم از شادی !
شادی به دست نمیاد مگه به اینکه فکرمون به شاد کردن بقیه باشه
#امیر_مهدی_سادات_اعلایی
#مخاطب_خاص

@MER30TV 👈💯
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
معنی توکل یعنی یادت باشه خدا همیشه هواتو داره حتی اگه نه شنیدی !
#مخاطب_خاص
#امیر_مهدی_سادات_اعلایی

@MER30TV 👈💯
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
احترام یه نوع ارزشه برای نجات خود آدم 🌺
یه داستان خوب از احترام بشنویم

#مخاطب_خاص
#امیر_مهدی_سادات_اعلایی

@MER30TV 👈💯
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
زندگےباوری مےخواهد
آن هم ازجنس امید
هرڪجا خستہ شدے
یا ڪہ پرغصہ شدے
تو بگو از تہ دل
من خدا را دارم

#مخاطب_خاص
#امیر_مهدی_سادات_اعلایی

@MER30TV 👈💯
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تو به اندازه ای که میتونی تلاش کن !
نتیجه رو بسپر دست خدا 🙏

#مخاطب_خاص
#امیر_مهدی_سادات_اعلایی

@MER30TV 👈💯
Forwarded from راززندگي
أين رو برسون به دست اون كسي كه ديگه بريده و هيچ اميدي نداره...
ما تا اخرين نفس ميجنگيم...
@the_secret_of_life
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نگرش همه چيز هست .
تغيير جسارت ميخواهد .
@the_secret_of_life
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تقديم به تمام جنگجويان و مبارزاني كه جانانه تا اخرين نفس براي اهدافشان جان ميدهند .
@the_secret_of_life
مفاهيم موفقيت با انچه فكر ميكنيد متفاوت هست.
تغيير جسارت ميخواهد
@the_secret_of_life
يونگ هم دقيقا به همين مفهوم اشاره ميكند؛
بر خلاف انچه كه ما ذهنيت داريم.
@the_secret_of_life
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سلام خودم تهش كيف كردم 😂😂
لبخند تو همان جادوگري است كه چشمهايم را به غارت ميبرد .
برسونيد به دست اون كسي كه انرژي ميخواد
@the_secret_of_life
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
شکست خوردی دوباره حرکت کن
استاد امیر مهدی سادات اعلایی در‌ برنامه شکستهای طلایی
برای‌ دیدن‌ ویدئوی‌ کامل لطفا لینک زیر رو‌ کلیک کنید ...
https://www.aparat.com/v/aeBZj
Forwarded from راززندگي
سادات اعلايي؛ ريچارد بروك /غيرت
با تمام جانمان تا اخرين نفس....
تغيير جسارت ميخواهد
@the_secret_of_life