adhaalath party
167 members
899 photos
33 videos
21 files
1.44K links
information about ap's activities, crucial events & updates, news, etc.
Download Telegram
to view and join the conversation
📌Miskih Dharus || Mirey
======================
👤Dr. Mohamed Iyaaz Abduh Latheef
📚 Thafseer Class - تَفْسِيْرُ القُرْآن
🕌 Furuqaan Miskih,
🗓 Monday Night || Weekly
Isha Namaadh Fas
📡Live on Dr.Iyaaz FB Page || Insha Allah
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ބަންޑުންޖަހާލި ހިތާމަވެރި ހާދިޘާގައި ނިޔާވި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ ފުރާނަޔަށް، ﷲ ރަޙުމަތް ލައްވައި އެ މަރުޙޫމުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ! އާމީން.
Deeply saddened by the loss of lives after a speed boat traveling from the island of Nolhivaranfaru to the island of Hanimaadhoo, capsized in rough seas earlier today.

Our thoughts and prayers are with the families of the victims and those who are affected in this incident. https://twitter.com/AdhaalathOffice/status/1167021390538493954?s=20
🎙 Aammu Baddhaluvun - Memberunnai eku
════ ¤❁✿❁¤ ════

🏛 AP office Hall
21:00
🗓 14 September || Saturday || إن شاء الله
🍽 Meeting ah Fahu Bilehmeeru kollumeh.

#KerigenAdhaalath #AdhaalathParty #AP
Adhaalath Partyge Aanmu membarunnah khaassa jalsage therein
📌Miskih Dharus || Mirey
======================
👤Dr. Mohamed Iyaaz Abduh Latheef
📚 Thafseer Class - تَفْسِيْرُ القُرْآن
🕌 Furuqaan Miskih,
🗓 Monday Night || Weekly
Isha Namaadh Fas
📡Live on Dr.Iyaaz FB Page || Insha Allah