مرکز نشر استیکر، عکس و کلیپ
239 members
36 photos
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مرکز نشر استیکرهای ارزشی (استیکر ارزشی)
Forwarded from زارع
💠 الحمدالله علاوه بر بسته های گوشت قربانی ۴۰ بسته مرغ نیز بین نیازمندان در مرکز نیکوکاری شهید نبی لوی قرارگاه فرهنگی مسجد امام سجاد علیه السلام در حال توزیع است.

🤲 خدا از بانی محترم و واسطه عزیز به احسن وجه قبول نموده و اجر مضاعف عنایت نماید.

🔶 ضمنا در حال جمع اوری کمک های عزیزان جهت قربانی برای دفع بلا و بیماری و تقسیم بین نیازمندان هستیم در صورت تمایل از طریق واریز وجوه خود با هر میزان به شماره کارت مرکز نیکوکاری شهید نبی لوی مسجد امام سجاد علیه السلام که با مجوز و نظارت کمیته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فعالیت میکند در این امر خیر سهیم شوید.

💳شماره کارت جهت واریز کمک های مردمی به مرکز نیکوکاری شهید نبی لو

6037997950039694

💬 در صورت مشکل در واریز به شماره کارت فوق به شماره کارت زیر به نام امام جماعت مسجد امام سجاد علیه السلام مهدی زارع که برای همین منظور در نظر گرفته شده است اقدام فرمایید:

5859831023725368

♻️♻️ عزیزان با توجه به مشکلات این روزها بسیاری از عزیزانی که در لیست کمک هستند درآمد اندکی هم که داشتند هم قطع شده لذا چنانچه برای موارد دیگر نیز نیز مایل به کمک بودید بنده در خدمتت