گلخانه بنفشه آفریقایی بهارجاوید
763 members
1.01K photos
44 videos
21 links
توليد كننده و فروشنده بنفشه آفريقايي


🆔 ادمين : @baharejavid1
🆔 مسئول فروش: @baharejavid2

⭕️سايت گلخانه
www.baharejavid.com
https://t.me/baharejavidsell
http://instagram.com/baharejavid.av
Download Telegram
to view and join the conversation
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#معرفی_واریته

واریته رویا

شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#آموزشی

☘️لطفا پرسشهای خود را در مورد این مطلب آموزشی به آیدی مشاوره بهارجاوید بفرستید:

🔸@consultationav
شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
🔹@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#معرفی_واریته

واریته سبزگل

شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#آموزشی

☘️لطفا پرسشهای خود را در مورد این مطلب آموزشی به آیدی مشاوره بهارجاوید بفرستید:

🔸@consultationav
شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
🔹@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#معرفی_واریته

واریته صدف

شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#آموزشی

☘️لطفا پرسشهای خود را در مورد این مطلب آموزشی به آیدی مشاوره بهارجاوید بفرستید:

🔸@consultationav
شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
🔹@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#معرفی_واریته

واریته سحر

شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#آموزشی

☘️لطفا پرسشهای خود را در مورد این مطلب آموزشی به آیدی مشاوره بهارجاوید بفرستید:

🔸@consultationav
شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
🔹@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#معرفی_واریته

واریته ساحل

شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

🔆 ارتباط با مسئول فروش جهت هماهنگی:
📱 09124757519

🔹 لینک عضویت کانال فروشگاه بنفشه آفریقایی بهارجاوید 👇
@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#آموزشی

☘️لطفا پرسشهای خود را در مورد این مطلب آموزشی به آیدی مشاوره بهارجاوید بفرستید:

🔸@consultationav
شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
🔹@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#معرفی_واریته

واریته سامان

شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#آموزشی

☘️لطفا پرسشهای خود را در مورد این مطلب آموزشی به آیدی مشاوره بهارجاوید بفرستید:

🔸@consultationav
شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
🔹@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#معرفی_واریته

واریته سالومه

شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#آموزشی

☘️لطفا پرسشهای خود را در مورد این مطلب آموزشی به آیدی مشاوره بهارجاوید بفرستید:

🔸@consultationav
شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
🔹@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#در_خانه_بمانیم
#مشاوره
#گیاهپزشکی

📝پرسشها و ابهامات در مورد گیاهانتون رو میتونین به آیدی و یا شماره مشاوره تلگرام بهارجاوید که در زیر اومده بفرستین👇🏻

۰۹۳۳۳۶۶۷۹۷۹
@consultationav
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
بر سر آنم که گر ز دست برآید

دست به کاری زنم که غصه سر آید

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد

دیو چو بیرون رود فرشته درآید

صحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوی بو که برآید

حافظ

🍉یلدا مبارک🍉
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#معرفی_واریته

واریته سارا

شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#آموزشی

☘️لطفا پرسشهای خود را در مورد این مطلب آموزشی به آیدی مشاوره بهارجاوید بفرستید:

🔸@consultationav
شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
🔹@baharejavidsell
🌸گلخانه بهارجاوید🌸

#معرفی_واریته

واریته سارگل

شماره تماس :
📱 09124757519
☎️ 02122240652
✔️ ارسال عکس به تلگرام جهت مشاوره:
📱 09333667979
🔹 لینک عضویت فروشگاه بنفشه آفریقایی بهار جاوید 👇
@baharejavidsell