پرتال اطلاعات عمومی بمانتا
9 members
198 photos
101 videos
22 files
98 links
@bemanta


وبسایت کانال
bemanta.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
اهدای سیم کارت رایگان رایتل با امکانات: استفاده رایگان به مدت یک سال از خدمات مکالمه و اینترنت پر سرعت
جهت اطلاع کامل کلیک رو لینک زیر 👇👇👇


http://bemanta.ir/http/www.rightel.irtamin.php
دانلود رایگان فیلم انیمیشن فهرست مقدس با لینک مستقیم
کلیک رو لینک زیر

http://bemanta.ir/http/films.php
تمدید دريافت رايگان اينترنت نامحدود به دارندگان سیم کارت های اعتباری یا دائمی همراه اول

کلیک رو لینک زیر

http://bemanta.ir/files/beman/towzkoli.php?id=6
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حتما گوش کنید و لذت ببرید اگر اشکی ریختید برای بنده دعا کنید
التماس دعا ولییان
توجه توجه
استخدام فوری در استان تهران و کرج
کلیک رو لینک زیر


https://bemanta.ir/estekhdam
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEFlcEpA3UXn88br-A
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEIl3zqIYLjgBJLcPw
https://telegram.me/joinchat/Cm2fbT_acDOok8_zLzUzCg
https://telegram.me/joinchat/Ec6VUkDWLyhSaKJraZ9tNw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD4VPvkZCqfN2rizeQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEGJcvH7-oK8_LsVKQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEBOFH6quTBaVEubZg
https://telegram.me/joinchat/DFa4V0EUiCjoFCV0HeVknA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAAwT7LRkA00RdzQwIQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD80yK2gS138-lSIaw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEHIGg8hcp6ELdmBFA


https://telegram.me/joinchat/AAAAAEFroSnGEnl8fvCKqQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJ3nFSR8BsRQxEBGA
https://telegram.me/joinchat/EW9GcUA1E5SxDTKQaYKU4g
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD96xrJY3w4mqxUUAw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEFxVgN4vvtzp6qv2w
https://telegram.me/joinchat/Du5zzD_Zk5ii10LYvee0iQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJOEYlHTxbAKAUpew

https://telegram.me/joinchat/AtuKtDvk5huWVMb5JcAiLA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEIiOepPmRSnvus9Ug
https://telegram.me/joinchat/DR1fbD6hlXXFIJepLRynSg
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEI6KnWgUa5xbTU2Hg
https://telegram.me/joinchat/B43V6T3Qihlsx8nkf0_mxg
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD8xuU9ZpHuRGvCJGw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEFqnw5_Ds1ZYDJyVw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD-YGRUPXVryzADLSg
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6uiC3Xnolyhw-T4A
https://telegram.me/joinchat/Cm2fbT_acDOok8_zLzUzCg
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEI-FOi560hEF1vuGA
https://telegram.me/joinchat/BsveiT8xokvSMOjMQWmEMA
https://telegram.me/joinchat/BghkTUA9UcWGGq9qirfl3w
https://telegram.me/joinchat/DgTqgj6aL-cV-wZEUBMckw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEF3sFVWuf6Ex0RIHw
https://telegram.me/joinchat/C2rOPUFBsPAsRyFLoRtDXQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEFF7WEH3cec5tfo5A
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD-eZhhyxOo3ZPnsVA
https://telegram.me/joinchat/B7KgDkEReGCnxTCN6BSgRw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEKO87LW4vTiSQQ3sw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD9oTWODorDu_tWfWQ
https://telegram.me/joinchat/DFa4V0EUiCjoFCV0HeVknA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD9iLr-wlcg6pKQUFw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD_qLMq6oEudEe3NGg
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEGDufptas5ACDGjQA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEDKSoifrQc_BO2S0Q
https://telegram.me/joinchat/D5KEDUB7CtDJJzsR7gETHA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEIb7IDV1DBTqSnIsw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEG60MtrC2tVcf8yCg
https://telegram.me/joinchat/DhY3NkC_XMwJ73jPnK8f3w
https://telegram.me/joinchat/DNxMoD-XZ78TQrQaI48vqg
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD_o_-X7t1GeSVrzdA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJogw4MROHgcIHC0A
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJme0rf07vuFHIwSA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEFOJuaGZtMBGZ0rUQ
https://telegram.me/joinchat/BYK1IUCF7npr-hyK08NYBw
https://telegram.me/joinchat/BvBxbDyhY1rkgm5U1HrzqQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEGeVepK6QrDl7KzvQ
https://telegram.me/joinchat/AzxCLkGIjCjJ1xWcfZ23Cg
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEIe_lndTqD9702NhQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEBs4wTelNHLa1A3-A
https://telegram.me/joinchat/BtCNFkFrKFzP-lzEKl_ysg
https://telegram.me/joinchat/B9ZiID_ejL4TxopVeRbDtA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEEp0IWRzWhsYHua7A
https://telegram.me/joinchat/AAAAAApCcKJXL0DnoVnM4g
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEIrqGLfcrdfQJQHaQ
https://telegram.me/joinchat/D47xFj8ZxUUUOUrdMGxuKQ
https://telegram.me/joinchat/DbZR-D-KQ0jS41slzvN1Dg
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD-tflGJhq0zxueKRg
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD_VqzlZKir2JvLAPw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEIMfarY7A19qoQgYw
https://telegram.me/joinchat/CzoH3EFroSk3WZOSfvCKqQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEBQz7nVbGJ3l_jcCw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD96xrJY3w4mqxUUAw
https://telegram.me/joinchat/B8SFTjwFdcJIb032DvRVwQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEBT1yn3cMoVlSuk6w
https://telegram.me/joinchat/BaVnHD4oVGuVcaF2VHqXHA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD9HnMbt_DyoEBvU-g
https://telegram.me/joinchat/AqahhUFm_ZHZNjqPYMgp-A
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED7YTveu5Aklud0ig
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEC16o-5TGCoieqk-g
https://telegram.me/joinchat/C4yn1EAQefPy6IcA-YA9rQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEGJcvH7-oK8_LsVKQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEA_8J1TsTvX9CMc6w
https://telegram.me/joinchat/CItvEEAEdOpYobr2hCuf6A
https://telegram.me/joinchat/BAfSMEFHyF6g1kh7wFdZZA
https://telegram.me/joinchat/CCnZRUEJsny9RyRQDa47PA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEErjKhGFd-AiJb4Dw
https://telegram.me/joinchat/BRbUGj84TM8R4KOFsl37GA
https://telegram.me/joinchat/CzLkKj6uuDlq94dbS3Odiw
https://telegram.me/joinchat/DQQ4ZT_wRMBVHIHHIAr0ZQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD_3CPjQnBFWiWUSxg
https://telegram.me/joinchat/BJpYxzzQItmL5oHPuGaWKQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEEAucSJy-o0iO-ShA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEH7ytWyAwLVjnEUow
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD_LwS-FDBXZevS6vQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEEkMsXYvmXHl-B_7w
https://telegram.me/joinchat/EwKcaUDziYdMi_s0Dkucgw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEHIGg8hcp6ELdmBFA
https://telegram.me/joinchat/CRtQjz2ysdVW82KRQwPQug
https://telegram.me/joinchat/DhMtBT7AIL7cWGCeBQnJFA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEHB_2eEQc79yr50tg
https://telegram.me/joinchat/BYp0fz0HXi96g-Sa3Sg6Dw
https://telegram.me/joinchat/CzLkKj-sJkf1dwQ_IFcIEA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD8j2Tu6B9oIWjoljw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEHysCMmL0k4jc8-MA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEFroSnGEnl8fvCKqQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEC2tFMMrKO0iVZQRA
https://telegram.me/joinchat/CbpBD0E6UcsKZTeUhpadmg
https://telegram.me/joinchat/EqOAcUE8FI1oDSUnA1V0dw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD4VPvkZCqfN2rizeQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEIA8tAdWpCqYG2b-w
https://telegram.me/joinchat/DmGjjD_LU0XCsbITqFSkSA
https://telegram.me/joinchat/BMOKn0FCEzlG2ttwP1kLmA
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEAoFxLV9N2F9pZrog
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEBcaMVtz4iHlAtKdg
https://telegram.me/joinchat/AzdjGEAUfFjNUfgK-c1uSA
https://telegram.me/joinchat/CeTf7D6aQZvTBwziuoy-_g
https://telegram.me/joinchat/Bz_lAj_eH9i9S_g3yA7E-w
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD05FT85u1yIU9tRkg
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEAgbM_Wa63oSWsA6A
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEBOFH6quTBaVEubZg
https://telegram.me/joinchat/EH6grUDqb6lRMJ7HDXDInw
https://telegram.me/joinchat/Bl2mczyKwnc0d7aL3F_YHw
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD_qpi9GDVJVnC2wRQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD_oXL78rBNlPdVX9A
تزریقات یکی از روشهای شایع در تجویز فراورده های دارویی می باشد . هر روش تزریقی برای نوع بافتی که دارو در آن تزریق می‌شود روش واحدی است مشخصات هر بافتی میزان جذب دارو را معین می‌کند قبل از تزریق ، پرستار باید حجم داروی تجویزی مشخصات و غلظت دارو و ساختمان آناتومیکی محل تزریق را بشناسند
ناتوانی پرستار در تزریق صحیح دارو ممکن است نتایج منفی به بار آورد. اشتباه در انتخاب محل مناسب تزریق از نظر منطقه آناتومیکی بدن ممکن است منجر به صدمه رسیدن به عصب و استخوان شود بسیاری از مدد جویان خصوصا کودکان از تزریق وحشت دارند اگر پرستار فراموش کند قبل از تزریق دارو به داخل بافت سرنگ را آسپیره کند ممکن است دارو وارد شریان یا ورید شود. تزریق حجم زیادی از دارو در یک محل ممکن است منجر به بروز درد زیاد یا صدمه بافتی گردد.
یک روش رساندن دارو به بدن تزریقات است که حتما باید از تکنیکهای آسپتیک استفاده شود.

پرستار تزریقات را به ۴طریق انجام می‌دهد:

۱ـ زیر جلدی SC subcutaneous
2ـ داخل عضلهIM intramuscular
3ـ داخل جلدیID intradermal
4ـ وریدی IV intravenous
5ـ تزریق بصورت پانسیون مانند پانسیون مایع نخاعی SCF
برای اطمینان از اینکه دارو در محل مورد نظر تزریق شود هر کدام از روش‌های فوق احتیاج به مهارتهای بخصوصی دارد. اثرات دارو در تزریقات بستگی به میزان جذب دارو به سرعت توسعه می‌یابد و پرستار می‌تواند بدقت عکس العمل مریض را بعد از تزریق مشاهده کند.
سرنگ‌ها و سوزن‌های متنوعی وجود دارند، هر کدام برای تزریق حجم معینی از دارو به یک بافت مخصوص طرح ریزی شده‌اند. پرستار باید تشخیص دهد که کدام سرنگ و سوزن بهتر مؤثر است.

سرنگ‌ها syrings

سرنگ‌ها دارای یک قسمت استوانه‌ای و یک انتهای کوچک می‌باشد که سوزن به آن وصل می‌شود داخل این قسمت استوانه‌‌ای plunger یا پیستون حرکت می‌کند. در بیشتر بیمارستانها از سرنگ‌های Disposuble «پلاستیکی یکبار مصرف»استفاده می‌شود. سرنگ‌های پلاستیکی یکبار مصرف ارزان بوده و پیستون آنها بخوبی قابل کنترل است. سرنگ‌های شیشه‌ای گرانتر هستند و قبل از مصرف باید استریل شوند.پرستار محلول را بوسیله آسپیره کردن داخل سرنگ می‌کند . به این صورت که پیستون را بطرف بیرون کشید در حالی که سوزن متصل به آن داخل محلول مورد نظر است. در موقع کشیدن محلول مورد نظر پرستار باید سرنگ را طوری دردست بگیرد که قسمت خارجی سرنگ و دسته پیستون در دست او باشد .برای رعایت استریلیته پرستار باید از هرگونه برخورد احتمالی نوک سرنگ به سوزن یا قسمت داخلی سرنگ و تنه پیستون با هر نوع جسم غیر استریل
جلوگیری کند.


سرنگ ‌ها در اندازه‌های مختلف که ظرفیت‌های ۱سی سی تا۵ سی سی رادارند. استفاده از سرنگ های بزرگتر از ۵سی سی غیر متداول تر است. سرنگ‌های ۲تا۳ میلی لیتری برای تزریق عضلانی وزیر جلدی مورد نیاز است. سرنگ‌های بزرگتر موجب ناراحتی بیمار میگردد.میکرودرپ برای تزریق مثلا پنی سیلین کریستال بکار برده می‌شود و بجای آن در سرنگها۲۰cc تا۵۰ccاستفاده می‌شود.

سرنگ‌های هیپودرمیک ۵/۲تا۳ میلی لیتری معمولا بصورت بسته بندی با سوزن متصل به آن موجود هستند گاهی اوقات ممکن است پرستار بر حسب احتیاج شماره سوزن را عوض کند. سرنگ‌های هیپودرمیک دو نوع مقیاس اندازه گیری در طول سرنگ دارند. یکیاز این مقیاس‌ها بر حسب «minims» و دیگری بر حسب میلی لیتر است. هر میلی لیتر نیزبه ده قسمت تقسیم می‌شود.

سرنگ‌های انسولین یک میلی لیتر را در خود جای می‌دهند و به واحدهایی درجه بندی می‌شوند بیشتر سرنگ‌های انسولین صد واحدی «۱۰۰ـU» هستند که برای استفاده از صد واحد انسولین هستند. هر میلی لیتر از محلول محتوی ۱۰۰واحد انسولین است.

همین طور سرنگ‌های ۴۰ واحدی «۴۰ـ U» و «۸۰ـU» برای انسولین ها با این غلظت‌ها وجود دارد.
سرنگ‌های توبرکولین یک استوانه باریک دارند که سوزن کوچکی به آن وصل است . این سرنگ ها به و میلی لیتر درجه بندی میشوند و ظرفیت آنها ۱سی سی است، پرستار این سرنگ ها را برای استفاده از مقادیر کم از داروهای غلیظ بکار میرود: مثل برای انجام تست های داخل جلدی استفاده می‌شود سرنگ توبرکولین همچنین برای آماده کردن مقادیر کمی از محلول موردنظر برای کودکان و نوجوانان بکار میرود. از سرنگ‌های بزرگ برای تزریق داروهای داخل وریدی، یا اضافه کردن مواد دارویی به محلولهای تزریقی و همچنین برای شستشوی زخم ها یا درناژ لوله‌ها استفاده می کنند.

سوزن‌ها : NEEDLES

سوزن ها در بسته بندی جدا وجود ندارند که بتوان سوزن مورد نظر را انتخاب کرد. بعضی سوزن‌ها همراه با سرنگ استاندارد بصورت بسته بندی شده وجود ندارد . مثل سرنگ‌‌های انسولین و تویرکولین. جنس بیشتر سوزن‌ها STainless است .اگرچه بعضی از کاتترهای وریدی پلاستیکی هستند. سوزن ها یکبار مصرف هستند به جز آنهایی که ازsteel فولاد جراحی ساخته می‌شوند که به سرنگ‌های شیشه‌ای متصل می‌شوند.
هر سوزن سه قسمت دارد:
۱ـHUb یا قسمتی که به سرنگ متصل است.
۲ـ shaft یا تنه سوزن که به قسمت Hub متصل می‌شود
۳ـ BeVel نوک تیز سوزن .

پرستار ممکن است برای متصل کردن سوزن به سرنگ ، Hubرا دردست بگیرد تا مطمئن شود به سرنگ وصل شده است . با وجود این قسمت تنه و نوک سوزن در همه حال استریل باقی می‌ماند.

هر سوزن سه ویژگی دارد:

۱ـ نوک تیز سوزن ۲ـ طول تنه سوزن ۳ـ شماره سوزن یا قطر

سوزن هائی که BeVel آنها کوتاه است برای تزریقات وریدی مناسب هستند چون که این سوزن‌ها در مجاورت دیواره‌داخلی ورید با آسانی بسته نمی‌شوند. سوزن هایی BeVel,s بلندتری دارند تیز تر هستند که در تزریقات زیر جلدی و عضلانی برای مریض ناراحتی کمتری ایجاد می‌کنند.

طول سوزن ها از اینچ تا ۵ اینچ متغیر است اگر چه بیشتر سوزن هائی که توسط پرستار کاربرد دارد. وزن هایی با طول ۵/۱اینچ است. پرستار بر حسب اندازه و وزن مریض و نوع بافتی که مایع باید در آن تزریق شود نوع سوزن را انتخاب می‌کند. در بچه‌ها و افراد لاغر سوزن‌های کوتاه تر به کار برده می‌شود.

پرستار از سوزن‌های بلند معمولا «۱تا۵/۱اینچ » برای تزریقات عضلانی و از سوزن های کوتاه معمولاً تا اینچ برای تزریقات زیر جلدی استفاده می‌کند.

انتخاب نوع سوزن بر حسب قطر با شماره سوزن ، بسته به غلظت مایعی دارد که قرار است تزریق شود یک سوزن با شماره ۱۸ـ۱۶برای تزریق خون و فرآورده‌های آن مناسب است.

سوزن درشت. در تزریق خون و فرآورده‌های آن به خاطر این است که صدمه کمتری به گلبولهای قرمزی می‌رسد. برای تزریقات عضلانی از سوزن های شماره ۲۳ـ۲۰استفاده می‌شود که باز بستگی به غلظت ماده تزریقی دارد. تزریقات زیر جلدی احتیاج به سوزن هایی با قطر کمتری دارند (مثلا سوزن شماره۲۵ )، و برای تزریق داخل جلدی سوزن ریزتری مثل سوزن شماره ۱۶ احتیاج است.
دانلود رایگان فیلم حضرت محمد
لطفا به دیگرون هم ارسال کنید تا فیلتر نشد


برای دانلود فیلم روی لینک زیر کلیک کنید

https://bemanta.ir/دانلود-فیلم-محمد-رسول-الله-با-لینک-مستق/
سلام دوستان بالاخره بهترین روش کسب درآمد از اینترنت توسط سایت خارجی رو پیدا کردم که به دلار به حساب بانکی ایران واریز میکنه که برای همه پیشنهاد میشه , درآمد میلیونی در ماه در هرجای ایران با تماشای تبلیغات سایت, برای اطلاع و راهنمایی کامل از نحوه کار میتونید وارد لینک زیر بشین

 

https://bemanta.ir/kasbe-daramad-az-internet/

 

و برای ثبت نام و کسب درآمد نیز میتونید وارد لینک زیر بشین

 

https://egmoney.xyz/9214375297858/

 

و در ابتدا لازم میدونم برای فهم بهتر کلیپ زیر را ببینید ولی بهترین روش برای وارد شدن همان لینک بالایی را بزنید تا وارد سایت اصلی بشین