مطالب جراحی بینی با دکتر سامان خرمی نژاد
148 members
483 photos
37 videos
2 files
106 links
جراح و بورد تخصصی گوش و حلق و بینی و سر و گردن
جراحی پلاستیک بینی و صورت
www.khoraminejad.com
اتوبان صدر-35متری قیطریه-بالاتر از پارک قیطریه-نبش حداد نژاد-پلاک105-واحد5
تماس: ۲۲۳۹۹۸۱۴ - ۰۹۱۲۳۹۴۷۸۲۸
ادمین: @mavaranett
Download Telegram
to view and join the conversation
اتوبان صدر-35متری قیطریه-بالاتر از پارک قیطریه-نبش حداد نژاد-پلاک105-واحد5
📱 ۲۲۳۹۹۸۱۴ - ۰۹۱۲۳۹۴۷۸۲۸
https://www.instagram.com/doctorkhoraminezhad/
👇
www.khoraminejad.com
اتوبان صدر-35متری قیطریه-بالاتر از پارک قیطریه-نبش حداد نژاد-پلاک105-واحد5
📱 ۲۲۳۹۹۸۱۴ - ۰۹۱۲۳۹۴۷۸۲۸
https://www.instagram.com/doctorkhoraminezhad/
👇
www.khoraminejad.com
اتوبان صدر-35متری قیطریه-بالاتر از پارک قیطریه-نبش حداد نژاد-پلاک105-واحد5
📱 ۲۲۳۹۹۸۱۴ - ۰۹۱۲۳۹۴۷۸۲۸
https://www.instagram.com/doctorkhoraminezhad/
👇
www.khoraminejad.com
اتوبان صدر-35متری قیطریه-بالاتر از پارک قیطریه-نبش حداد نژاد-پلاک105-واحد5
📱 ۲۲۳۹۹۸۱۴ - ۰۹۱۲۳۹۴۷۸۲۸
https://www.instagram.com/doctorkhoraminezhad/
👇
www.khoraminejad.com
اتوبان صدر-35متری قیطریه-بالاتر از پارک قیطریه-نبش حداد نژاد-پلاک105-واحد5
📱 ۲۲۳۹۹۸۱۴ - ۰۹۱۲۳۹۴۷۸۲۸
https://www.instagram.com/doctorkhoraminezhad/
👇
www.khoraminejad.com
اتوبان صدر-35متری قیطریه-بالاتر از پارک قیطریه-نبش حداد نژاد-پلاک105-واحد5
📱 ۲۲۳۹۹۸۱۴ - ۰۹۱۲۳۹۴۷۸۲۸
https://www.instagram.com/doctorkhoraminezhad/
👇
www.khoraminejad.com
اتوبان صدر-35متری قیطریه-بالاتر از پارک قیطریه-نبش حداد نژاد-پلاک105-واحد5
📱 ۲۲۳۹۹۸۱۴ - ۰۹۱۲۳۹۴۷۸۲۸
https://www.instagram.com/doctorkhoraminezhad/
👇
www.khoraminejad.com
اتوبان صدر-35متری قیطریه-بالاتر از پارک قیطریه-نبش حداد نژاد-پلاک105-واحد5
📱 ۲۲۳۹۹۸۱۴ - ۰۹۱۲۳۹۴۷۸۲۸
https://www.instagram.com/doctorkhoraminezhad/
👇
www.khoraminejad.com
اتوبان صدر-35متری قیطریه-بالاتر از پارک قیطریه-نبش حداد نژاد-پلاک105-واحد5
📱 ۲۲۳۹۹۸۱۴ - ۰۹۱۲۳۹۴۷۸۲۸
www.instagram.com/doctorkhoraminezhad/
👇
www.khoraminejad.com
اتوبان صدر-35متری قیطریه-بالاتر از پارک قیطریه-نبش حداد نژاد-پلاک105-واحد5
📱 ۲۲۳۹۹۸۱۴ - ۰۹۱۲۳۹۴۷۸۲۸
www.instagram.com/doctorkhoraminezhad/
👇
www.khoraminejad.com
اتوبان صدر-35متری قیطریه-بالاتر از پارک قیطریه-نبش حداد نژاد-پلاک105-واحد5
📱 ۲۲۳۹۹۸۱۴ - ۰۹۱۲۳۹۴۷۸۲۸
www.instagram.com/doctorkhoraminezhad/
👇
www.khoraminejad.com
اتوبان صدر-35متری قیطریه-بالاتر از پارک قیطریه-نبش حداد نژاد-پلاک105-واحد5
📱 ۲۲۳۹۹۸۱۴ - ۰۹۱۲۳۹۴۷۸۲۸
www.instagram.com/doctorkhoraminezhad/
👇
www.khoraminejad.com
رفع قوز بینی در جراحی بینی استخوانی
برای رفع قوز بینی یا عمل بینی استخوانی، فقط تراشیدن استخوان بینی و کوچک کردن آن کافی نیست، بلکه این کار نیاز به یک جراح با تجربه زیبایی بینی دارد که بتواند این عمل پیچیده را به خوبی انجام دهد.
ادامه مطلب در لینک زیر 👇
www.khoraminejad.com
اتوبان صدر-35متری قیطریه-بالاتر از پارک قیطریه-نبش حداد نژاد-پلاک105-واحد5
📱 ۲۲۳۹۹۸۱۴ - ۰۹۱۲۳۹۴۷۸۲۸
www.instagram.com/doctorkhoraminezhad/
👇
www.khoraminejad.com
ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس
نام نامی ات همواره جاودانه است
نام نامی ات همواره بر زبان موج
جاودان ترین سرود عاشقانه است

۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد 🌹
www.khoraminejad.com