مفتاح ؛تربیت اقتصادی کودک و نوجوان
231 members
284 photos
22 videos
45 files
114 links
موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم(مفتاح)
ارتباط با مدیر کانال
@Eco_edu


سایت فروشگاه مفتاح www.meftahpub.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
*تا روز عید غدیر*

👈با ۱۵ درصد تخفیف کتاب داستان های مالی و اقتصادی مفتاح😍❤️
🔷🔷🔷🔷
کتاب ها رو میشناسید؟
یک‌معرفی کوتاه ولی کامل باهم داشته باشیم😊👇👇👇

◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
@ecoedu_meftah
✔️کتاب بهترین دوست سارا
اموزش مفهوم سرمایه گذاری

خرید:
Meftahpub.ir
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
✔️کتاب صندلی برای مادرم
اموزش پس انداز

خرید:
Meftahpub.ir
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
✔️کتاب تقسیم عادلانه
اموزش مفهوم عدالت

خرید:
Meftahpub.ir
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
✔️کتاب قلک سبز بابام
اموزش مفهوم خیریه و صدقه

خرید:
Meftahpub.ir
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
✔️کتاب مرد و گاری اش
اموزش مفهوم تولید و مبادله و بازار

خرید:
Meftahpub.ir
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
✔️کتاب به هر موش چند تا
اموزش مفهوم عدالت و نوع دوستی

خرید:
Meftahpub.ir
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
✔️کتاب یک روز خوب
اموزش مفهوم مبادله

خرید:
Meftahpub.ir
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
✔️کتاب رستوران گربه ها
اموزش مفهوم کارافرینی و پس انداز و کار گروهی

خرید:
Meftahpub.ir
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
✔️کتاب بهترین بالش دنیا
اموزش مفهوم قناعت

خرید:
Meftahpub.ir
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
✔️کتاب روز خرید
اموزش مفهوم خرید اگانه و طبق نیاز

خرید:
Meftahpub.ir
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
✔️کتاب ارتور قلکش را می شکند
اموزش مفهوم پس انداز

خرید:
Meftahpub.ir
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
✔️کتاب تصمیم های جانی
اموزش مفهوم انتخاب و تصمیم گیری

خرید:
Meftahpub.ir
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
✔️کتاب فنجانی برای هر کس
اموزش کارافرینی

خرید:
Meftahpub.ir
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
تا روز عید غدیر با وارد کردن کد زیر از ۱۵ درصد تخفیف بهره مند شوید🌸🌸🌸

کد تخفیف:
eydtaeyd

سایت:
Meftahpub.ir
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
تنها سه روز دیگر تا پایان تخفیف ۱۵ درصدی همه محصولات مفتاح😍

فرصت را از دست ندهید😎

◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah
از وظایف والدین برای عید غدیر😍🌹🌸
حتما تصویر را بخوانید👌

◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
@ecoedu_meftah
🔴🔴🔴🔴 تنها یک روز تا پایان مهلت تخفیف ۱۵ درصدی همه محصولات مفتاح🔴🔴🔴🔴
سایت:
Meftahpub.ir
کد تخفیف:
eydtaeyd

عجله کنید😍
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
@ecoedu_meftah
‼️توجه‼️

❇️اخرین ساعات تخفیف همه محصولات مفتاح❇️

فرصت را از دست ندهید😍

سایت:
meftahpub.ir
کد تخفیف:
eydtaeyd

حتما به سایت سری بزنید😉
◀️مفتاح؛موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم
👇👇👇
@ecoedu_meftah