FC_brakefluid
15 members
10 photos
4 videos
3 links
روغن ترمز فومن شیمی
fcbrakefluid.com
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۳۷۷۵۵
Download Telegram
to view and join the conversation
برای انتخاب روغن ترمز به چه ویژگی هایی باید توجه کرد؟

هنگام عملکرد ترمز گرمای زیادی به روغن ترمز تحمیل می شود و به همین دلیل باید سیالی که به عنوان روغن ترمز مورد استفاده قرار می گیرد نقطه جوش بالایی داشته باشد تا بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد. روغن ترمز نباید در دمای پایین دچار یخ زدگی شود. و به همین دلیل سیالی که پایه آب داشته باشد نمی تواند به عنوان روغن ترمز مورد استفاده قرار گیرد.@fc_brakefluid
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
برای برقراری ارتباط با کارشناسان فومن شیمی با +982188536522 تماس بگیرید.
تعویض سالیانه روغن ترمز الزامی است. حتما پیش از سفر روغن ترمز خود را چک کنید.
به تنهايی و از روی ظاهر نمی‌توان كيفیت روغن ترمز را تشخيص داد (حتی اگر انبوهی از آلودگی ها و ذرات را به خود جذب كرده باشد و يا رنگش قهوه ای باشد).برای همين روغن بايد تست شود و در غير اينصورت به كلی عوض شود. سه راه برای تعيين وضعيت روغن وجود دارد كه البته در ايران متاسفانه اين گونه تست ها از سوی مكانيك ها و كارشناسان رايج نيست.
@fc_brakefluid

راه اول استفاده از يك رفركتومتر (Refractometer) است كه با تغیير و عبور جهت نور به روشنی می‌تواند مقدار آلودگی ها را در مايع نمايان كند. يك قطره از روغن در تستر ريخته می‌شود، سپس نور را در آن انداخته و مقدار مواد زائد را می‌خواند. دقت اين تستر بسيار بالا است و می‌تواند ميزان آلودگی ها (رطوبت) و نقطه جوش مايع را معلوم سازد.
@fc_brakefluid
@fc_brakefluid
راه دوم روش شيمیايی با استفاده از نوار: اين روش تست توسط سيستم فونيكس ساخته شده و Strip Dip خوانده می‌شود و می‌تواند ميزان مواد خورنده مايع را نمايان سازد؛ مواد شيميايی موجود در روغن در اثر واکنش با نشان دهنده مسی، سبب تغییر رنگ نوارهای تست و تعیین وضعیت روغن می‌شوند. وقتی كه نمايانگر مسی به 100 می‌رسد، نشان می‌دهد كه مقدار رسوبات نزديك به پايان انقضای عمر كاری خود است و اگر اين مقدار 200 و يا بيشتر بود، بايد حتما روغن تعويض شود.
fcbrakefluid.com
راه سوم تستر الكترونیكی: اين تستر دقیقا مقدار نقطه جوش را اندازه گیری می‌كند و تنھا در يك دقیقه كاملا كالیبره می‌شود. اگر نقطه جوش به مرز خطر رسیده باشد، تعويض را پیشنھاد می‌كند.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پیروزی در فرمول یک با ؟؟؟؟؟
آیا روغن ترمز را میتوان سر ریز کرد؟
چرا تعویض سالیانه روغن ترمز الزامی است؟
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چگونه روغن ترمز خودرو را چک نمایید. @fc_brakefluid
روغن ترمز يكی از مهمترين مايعاتی است كه امروزه مورد بی توجهي قرار می‌گيرد، در حالي كه به طور غير قابل انكاری از نيازمندی های يك رانندگي ايمن است؛ در نتيجه تكنسين های حرفه ای و مكانيك های با تجربه بايد بازرسی و تعويض كلي روغن ترمز را به دارندگان خودرو سفارش كنند. نكته مهم ديگر اين است كه روغن را بايد هم از نظر سطح و مقدار بازديد كنند و هم ميزان كاركرد و لزوماً سطح كافی نشان دهنده سلامت و بازدهی روغن نمی‌تواند باشد.
@FC_Brakefluid
ترمز مطمئن با روغن ترمز فومن شیمی
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 27 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 19 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.
Forwarded from Foumanchimie
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔶🔷ترمز مطمئن
روغن ترمز فومن شیمی
خط تولید روغن ترمز فومن شیمی
مجهز به فن آوری روز دنیا
دارای تاییدیه از خودروسازان کشور
پیشرفته ترین آزمایشگاه کنترل کیفیت
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 27 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 20 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.