آموزشگاه موسیقی گات
116 members
17 photos
91 videos
9 files
Download Telegram
to view and join the conversation
هنرجویان عزیز آموزشگاه موسیقی گات😍
لطفا هر اجرای گروهی که در اینستاگرام گذاشته میشود نوازنده های آن گروه آموزشگاه گات رو تگ کنند.🙏
هنرجویان عزیز
امروز کلاس گروهی برگزار نمیشود.
آموزشگاه موسیقی گات😍
هنرجویان عزیز
به اطلاع میرسانم شروع کلاسهای گروهی از تیر ماه می باشد .
آموزشگاه موسیقی گات😍🎵🎶
هنرجویان عزیز برای تهیه بلیط کنسرت استاد علی معتمدی تاریخ ۱۴ تیر ماه با آموزشگاه موسیقی گات تماس بگیرید.
برای تهیه بلیط با آموزشگاه موسیقی گات تماس بگیرید.😍🌹🌹
88941366
88941368