🔶 قصر برنز 🔶
23.8K members
452 photos
1 video
1 file
3 links

پرداخت درب منزل در سراسر کشور

ثبت سفارشات:
@ghasrboronz1 👈👈

تلفن سفارشات:
041_34753129
09120134882

کانال کارخانه:
@zarinbronze
روابط عمومی:
@Javad_Fathollahi

وبسایت:
www.ghasrboronz.com

🔴آدرس:تبریز خیابان ابوریحان تقاطع ۱۷شهریور تولیدی زرین برنز
Download Telegram
to view and join the conversation
قو طلایی 24 سانتی
کد: 0236 ZS
وزن تقریبی (گرم):جفتی 720
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
الاغ بزرگ
کد: 0241 ZS
وزن تقریبی (گرم):هر عدد 865
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
بچه الاغ
کد: 0242 ZS
وزن تقریبی (گرم):هر عدد 145
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
گلدان قلم طاووس
گلو حلقه دار
20 سانت
کد: 0243 ZS
وزن تقریبی (گرم): 530
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
پروانه رومیزی ایستاده
کد: 0259 ZE
وزن تقریبی (گرم):جفتی 855
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
خرگوش خوابیده
کد: 0271 ZE
وزن تقریبی (گرم):هر عدد 155
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
گلاب پاش قلمزنی
39 سانتی
کد: 0273 ZE
وزن تقریبی (گرم): 890
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
گل رز رومیزی
سایز بزرگ
کد: 0278 ZE
وزن تقریبی (گرم):جفتی 465
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
اتمام موجودی
ست شربت خوری سایز کوچک
تزئین شده با صدف
دست ساز با کیفیت بالا
کد: 0281 ZE
وزن تقریبی (گرم): 805
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
گل رز رومیزی خمیده
کد: 0284 ZE
وزن تقریبی (گرم): 410
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
گلاب پاش ریخته متوسط
کد: 0285 ZE
وزن تقریبی (گرم): 770
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
پرستو سه تایی
کد: 0289 ZE
وزن تقریبی (گرم): سه تایی 300
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
قو جا خلال دندانی
کد: 0292 ZE
وزن تقریبی (گرم): 130
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
جاکلیدی مدل کلید بزرگ
کد: 0295 ZE
وزن تقریبی (گرم): 600
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
قورباغه نشسته نر
کد: 0301 ZE
وزن تقریبی (گرم): 75
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
جاکلیدی بلبل
کد: 0311 ZE
وزن تقریبی (گرم): 530
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
قو ریخته 33سانت
کد: 0339 ZN
وزن تقریبی (گرم): 1300
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz
شیرینی خوری چهارگوش
پایه عروسکی
کد: 1326 AE
وزن تقریبی (گرم): 1775
@ghasrboronz1 👈👈سفارش
📞 0912 013 4882
پرداخت هزینه درب منزل
(در سراسر کشور)
🆔 @ghasrboronz