علم فوتبال
495 members
460 videos
5 files
6 links
موسسه علم فوتبال به شماره ثبت 2668
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ستاد بحران فوتبال فارس
🅰 به تاریکی فحش نده ، فقط یک شمع روشن کن.

🆑 کلیپ سوم :

🅱 آیا بحران فوتبال فارس مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان ( جناب آقای کامیاب ) را تهدید می‌کند ؟؟؟

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یک نکته از این معنی....
آیتم ( 7 )

🎬 بریده ای کوتاه از یک فیلم برای تقویت شرافت در فوتبال !!!

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ستاد بحران فوتبال فارس
🅰 به تاریکی فحش نده ، فقط یک شمع روشن کن.

🆑 کلیپ چهارم :

🅱 پاسخ به سوالاتی که تا کنون پیش آمده :
" در خانه اگر کس است ، یک حرف بس است "

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ستاد بحران فوتبال فارس
🅰 به تاریکی فحش نده ، فقط یک شمع روشن کن.

🆑 کلیپ پنجم :

🅱 " العاقل فی الاشاره "

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آیا میدانید که....
آیتم (92)

وسعت دید یک رییس در فوتبال یعنی چه !!!

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یک نکته از این معنی....
آیتم ( 8 )

🎬 بریده ای کوتاه از یک فیلم برای تقویت شرافت در فوتبال !!!

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نقدی بر کارشناسی همکار عزیزم ؛ جناب آقای مجید جلالی .

🅰 پس از مسابقه نیمه نهایی
جام ملتهای آسیا 2019 !!!


حسام الدین قیصرزاده
1397/11/08

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ستاد بحران فوتبال فارس
🅰 به تاریکی فحش نده ، فقط یک شمع روشن کن.

🆑 کلیپ ششم :

🅱 "با کافران چکارت ، گر بت نمی پرستی" !!!

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یک نکته از این معنی....
آیتم ( 9 )

🎬 بریده ای کوتاه از یک فیلم برای تقویت شرافت در فوتبال !!!

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آیا میدانید که....
آیتم (93)

در مسیر پیشرفت فوتبال بعضی پیشکسوتان مانند ترمز عمل میکنند!!!

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ستاد پیشگیری از بحران فوتبال فارس
🅰 عاقل آنست که اندیشه کند پایان را.

🆑 کلیپ اول :

🅱 "ملک را شاه ظالم پردل
به ز سلطان بددل عادل" !!!

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یک نکته از این معنی....
آیتم ( 10 )

🎬 بریده ای کوتاه از یک فیلم برای تقویت شرافت در فوتبال !!!

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آیا میدانید که....
آیتم (94)

حکایت فوتبال معیوب و مدیر جدید چگونه است!!!

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آیا میدانید که....
آیتم (95)

در فوتبال لزوما خوبها قدیمی و بدها جدید نیستند !!!

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یک نکته از این معنی....
آیتم ( 11 )

🎬 بریده ای کوتاه از یک فیلم برای تقویت شرافت در فوتبال !!!

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آیا میدانید که....
آیتم (96)

چرا بخش بسیار زیادی از انرژی آموزشی در فوتبال به هدر می‌رود!!!

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
سلام بر عادل عزیز :

هزار دلیل برای نقدت و حتی یک دلیل برای حذفت نیست .

به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست
زحمتی می‌کشی از مردم نادان که مپرس
گفتمش زلف به خون که شکستی، گفتا:
حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس

بی آرزو
حسام الدین قیصرزاده
1397/12/27
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ستاد بحران فوتبال فارس
🅰 به تاریکی فحش نده ، فقط یک شمع روشن کن.

🆑 کلیپ هفتم :

🅱 عیب یابی برای ناکامی در قالب گزارش ویژه.
( امیدواریم که اگر در این باره اشتباه کرده باشیم ، خداوند جرات عذرخواهی را از ما نگیرد ) آمین . یا رب العالمین.

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047
عادل عزیز :

امیدوارم که هر چه زودتر ؛
" بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر "
و ما همچنان ؛
" حیران آن دلیم که کم از سنگ خاره نیست "

داروی تلخ صبوری را از داروخانه ی حافظ که ؛ " مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش " برای این روزگارت تجویز می کنم و کلام را ختم ، با اشاره به این واقعیت تاریخ ( البته بلا تشبیه )
ظالم بمرد و قاعده ی زشت از او بماند
عادل برفت و نام نکو یادگار کرد

حسام الدین قیصرزاده
1398/03/19
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🅰 تخفیف برای محصولات موسسه علم فوتبال در سال *98*
$ *_فقط یک بار و فقط یک روز برای هر محصول_* $
🅱 این پیام برای مدتی تگ می شود.
🙏پیشاپیش از عزیزان حاضر در این کانال عذرخواهی می کنیم.

کلاسهای مجازی موسسه علم فوتبال

http://t.me/hesAAmcom
📞09172170047