IAOEM Channel
53 members
94 photos
5 files
46 links
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی
.
Admin: @khosrobaigy
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from pedram
📚٧٠مورد از تخلفات در قضاوت


١.دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب ۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین
۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
۷. بازداشت غیرقانونی
۸. عدم ثبت پروندهها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه
۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
۱۳.عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات ۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء
۱۶.استفاده بیرویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
۱۷.عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پروندههای کیفری ۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
۲۱. أخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی ۲۴.صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت
۲۶.صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
۲۸. دستورات غیرحقوقی با جملهبندی نامتناسب
۲۹.صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰.صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست
۳۱.تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
۳۲. صدور دستورات تلفنی
۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا

۳۵.برخورد تند وبعضًا غیرمتعارف و توهین آمیز
۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
۳۷. عدم توجه به مستندات
۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح ۳۹. دادنامه پرونده قبل از انشاء رأی ۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه
۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
۴۲.بایگانی نمودن پروندههای اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴۳. کسر از آمار پروندههای قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
۴۵.عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه
۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوتشده
۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی ۴۹.تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات
۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر ۵۲.افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
۵۴.دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
۵۵.قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
۵۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پروندههای تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
۵۹.عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقهای ۶۰.عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶۲.عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی
۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
۶۴. اطاله دادرسی
۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف ۶۶. عدم مقابله دادنامه ها
۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
۶۸. صدور حکم خارج از خواسته
۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
۷۰. در اختیار قرار دادن متهم در اختیار آ گاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین وقبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
مراسم شب هفت مادرمکرمه آقای دکتر علی سنائی راد فردا چهارشنبه 8 دیماه از ساعت 13:30 الی 15 در مسجد واقع در مجموعه منازل سازمانی شرکت خطوط لوله و انتقال نفت (خیابان 15 خرداد روبروی دادسرای عمومی و انقلاب اراک) برگزار میگردد
به اطلاع داوطلبان عزیز می رساند برای مشاهده نتایج آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال١٣٩٥ از ساعت ٢٠ امروز سه‌ شنبه مورخ ٩٥/١٠/٧ به سایت سازمان سنجش آموزش کشور ، بخش آزمون‌های استخدامی به آدرس زیر مراجعه نمایند .

http://sanjesh.org/group.aspx?gid=11

**شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری**
به اطلاع داوطلبان می‌رساند، چنانچه داوطلبی با توجه به کارنامه درج شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور ، نسبت به نمره آزمون خود سوالی دارد، می‌تواند در این خصوص حداکثر تا تاریخ 95/10/14 با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان اکیدا خودداری نمایند.

*شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری*
به اطلاع کلیه مجازشدگان می‌رساند، تاریخ و محل برگزاری "آزمون شفاهی" متعاقبا و در وقت مقتضی اعلام خواهد شد.

*شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری*
Forwarded from IAOEM Office
ایجاد کانال اختصاصی تلگرامی کانون برای کارشناسان عضو
دی ۱۴ام, ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۵ | نویسنده: مدیر سایتواحد کامپیوتر و اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، برای اطلاع رسانی به کارشناسان عضو کانون از طریق تلگرام؛ یک کانال اختصاصی ایجاد نموده است.

اعضای این کانال صرفا کارشناسان عضو کانون میباشند و ملاک برای عضویت در این کانال نیز شماره تلفن همراه رسمی کارشناس است که در سیستم پیامک اینترنتی کانون نیز از همان شماره استفاده میشود.

چگونگی عضویت در این کانال

برای عضویت کارشناس در این کانال طی مراحل زیر ضروریست:

۱- کارشناسان عضو کانون در اکانت تلگرامی خود (با شماره موبایل رسمی کارشناس) یک contact به نام “دفتر کانون استان مرکزی” با شماره ۰۹۹۰۱۸۳۸۱۴۰ ایجاد نمایند.

۲- با تلگرام یک پیام به شماره فوق ارسال نمایند (با مضمون تقاضای عضویت در کانال اختصاصی کانون)

۳- مدیر کانال، ایشان را به اعضای کانال اضافه می نمایند.

یادآوری میشود که در حال حاضر اطلاع رسانی به کارشناسان عضو این کانون؛ به فراخور موضوع؛ از طریق کانالهای رسمی زیر صورت می گیرد:

الف- پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی (همین سایت)

ب- سیستم پیامک اینترنتی (با شماره ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱)

ج- کانال اختصاصی تلگرامی کارشناسان عضو (همین کانال اخیر با ادمینی به شماره ۰۹۹۰۱۸۳۸۱۴۰ )

د- کانال عمومی تلگرامی کانون استان مرکزی (https://telegram.me/iaoem)

ه- آدرسهای ایمیل رسمی کارشناس در دامنه سایت کانون (example@iaoemarkazi.ir)

تاکید می نماید برخی موارد اداری به دلیل عدم امکان ارسال از طریق سیستم پیامک اینترنتی؛ از طریق این کانال اختصاصی؛ اطلاع رسانی خواهد شد. لذا عضویت کلیه کارشناسان کانون استان مرکزی در این کانال ضروریست.
http://www.iaoemarkazi.ir/1008786
Forwarded from IAOEM Office
راه اندازي كانال اختصاصي - بيشتر در سايت كانون
مطلع شدیم پدر گرامی همکار محترم آقای مهندس حسین فارسیجانی کارشناس رشته کشاورزی و منابع طبیعی دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافته اند؛ ضمن عرض تسلیت ؛ برا ی بازماندگان صبر جزیل و برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی آرزومندیم
*اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره نمره آزمون داوطلبان غیر مجازدراعلام نتايج آزمون‌ شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري*

بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ آندسته از داوطلبان آزمون كارشناسان رسمي دادگستري كه باتوجه به نتايج اعلام شده در سايت سازمان سنجش آموزش کشور، براي آزمون‌ مذكور در تاريخ 1395/10/07، به عنوان داوطلبان غيرمجاز شناخته شده اند، مي رساند كه بمنظور اطلاع اين داوطلبان از نمره آزمون خود و همچنين نمره آخرين فرد معرفي شده براي مصاحبه در رشته مربوطه، اطلاعات اين داوطلبان به صورت كارنامه بر روي سايت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org از ساعت 18 (6 بعداز ظهر) چهارشنبه مورخ 1395/10/15 قرار گرفته است. لذا داوطلبان درصورت هرگونه سوال منحصراً مي توانند حداكثر تا تاريخ 1395/10/20 با شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري دراين خصوص مكاتبه نمايند و بديهي است به مكاتبات واصله به سازمان سنجش آموزش کشور پاسخي داده نخواهد شد.

*شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری*
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

رحلت ناگهانی حضرت آیت اله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یار دیرینه امام راحل و مقام معظم رهبری، ایران اسلامی را در غم و اندوه فرو برد.
بی شک تاثیر حضور و نقش ایشان در مقاطع حساس تاریخ 60 ساله اخیر ایران (و خصوصا تعیین رهبری نظام؛ پس از رحلت امام) بر هیچکس پوشیده نیست.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی این ضایعه بزرگ را به مقام معظم رهبری، ملت ایران، خانواده و سایر بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض می نماید.
روحش شاد و قرین رحمت الهی باد.
Forwarded from IAOEM Channel
[Forwarded from IAOEM Channel]
لینک عضویت در گروه کانون
https://telegram.me/joinchat/EVTl0kERzNiKdOe82kYaSw
همكاران محترم عضو كانون استان مركزي
با سلام
مراتب فوق 👆👆 عينا جهت استفاده احتمالي به حضور ايفاد مي گردد.
با احترام - خسروبيگي
مطلع شدیم مادر گرامی همکار محترم آقای مهندس محمود نصیری کارشناس رشته راه و ساختمان دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافته اند؛ ضمن عرض تسلیت ؛ برای بازماندگان صبر جزیل و برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی آرزومندیم
كانال اطلاع رساني كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان مركزي: https://t.me/iaoemarkazi
Forwarded from IAOEM Channel
همراهان محترم كانال

با عرض سلام
به دليل مشكلات فني موجود براي تغيير 🆔 كانال
ديگر در اينجا مطلبي منتشر نخواهد شد
لطفا اين كانال را ترك نماييد 🏃🏃🏃
و به كانال جديد بپيونديد
براي پيوستن به كانال جديد
لطفا روي لينك زير كليك نماييد و سپس روي join كليك نماييد
https://t.me/iaoemarkazi 🎯