كانون خلاق
1 member
392 photos
4 videos
4 files
كانال رسمي كانون خلاق- مركز خلاقيتهاي كودكان و نوجوانان
"طراح و مجري پروژه هاي فرهنگي، هنري و اطلاع رساني"
وبسايت رسمي كانون خلاق:
www.kkkh.ir
info@kkkh.ir
تلفن دفتر مركزي:
02166558335
02166558358
Download Telegram
to view and join the conversation
طراحي و اجراي بروشور آموزشي و ترويجي آب و تاب ١

طراحي، توليد محتوا و چاپ:
كانون خلاق
سال اول - تيرماه ٩٦ - شماره يك
طراحي و ساخت تنديس مراسم آب و تاب
- طراحي و ساخت: كانون خلاق
- طراحي و اجراي
جشن بزرگ تابستانه حاميان آب
💧"آب و تاب"☀️
به سفارش شركت آبفا منطقه ٣
🗓 سه شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶
۱۸ الی ۲۰
📍تهران _ تالار آبگینه
- طراح و مجري: كانون خلاق
كانون خلاق و شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران:

جشن بزرگ تابستانه حاميان آب
💧"آب و تاب"☀️

👦🏻👧🏻 با حضور ٧٠٠ نفر از حاميان آب

🗓۲۰ تیر ماه ۱۳۹٦
📍تهران _ تالار آبگینه

طراح و مجري: كانون خلاق
كانون خلاق و شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران:

جشن بزرگ تابستانه حاميان آب
💧"آب و تاب"☀️

👦🏻👧🏻 با حضور ٧٠٠ نفر از حاميان آب

🗓۲۰ تیر ماه ۱۳۹٦
📍تهران _ تالار آبگینه

طراح و مجري: كانون خلاق
كانون خلاق و شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران:

جشن بزرگ تابستانه حاميان آب
💧"آب و تاب"☀️

👦🏻👧🏻 با حضور ٧٠٠ نفر از حاميان آب

🗓۲۰ تیر ماه ۱۳۹٦
📍تهران _ تالار آبگینه

طراح و مجري: كانون خلاق
كانون خلاق و شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران:

جشن بزرگ تابستانه حاميان آب
💧"آب و تاب"☀️

👦🏻👧🏻 با حضور ٧٠٠ نفر از حاميان آب

🗓۲۰ تیر ماه ۱۳۹٦
📍تهران _ تالار آبگینه

طراح و مجري: كانون خلاق
كانون خلاق و شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران:

جشن بزرگ تابستانه حاميان آب
💧"آب و تاب"☀️

👦🏻👧🏻 با حضور ٧٠٠ نفر از حاميان آب

🗓۲۰ تیر ماه ۱۳۹٦
📍تهران _ تالار آبگینه

طراح و مجري: كانون خلاق
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔺 📸 گزارش تصویری
جشن اختتامیهٔ فاز اول طرح دانش آموزی کیمیا با حضور بیش از٣٠٠ دانش آموز به همراه والدين آنها برگزار شد.

طراح و مجري: كانون خلاق
تهران - مردادماه ١٣٩٦
🎊جشن اختتاميه فاز يك پروژه با كيميا
تهران - مردادماه ١٣٩٦
طراح و مجري: كانون خلاق
🔺 📸 گزارش تصویری
جشن اختتامیهٔ فاز اول طرح دانش آموزی کیمیا با حضور بیش از٣٠٠ دانش آموز به همراه والدين آنها برگزار شد.

طراح و مجري: كانون خلاق
تهران - مردادماه ١٣٩٦
🔺 📸 گزارش تصویری
جشن اختتامیهٔ فاز اول طرح دانش آموزی کیمیا با حضور بیش از٣٠٠ دانش آموز به همراه والدين آنها برگزار شد.

طراح و مجري: كانون خلاق
تهران - مردادماه ١٣٩٦
🔺 📸 گزارش تصویری
جشن اختتامیهٔ فاز اول طرح دانش آموزی کیمیا با حضور بیش از٣٠٠ دانش آموز به همراه والدين آنها برگزار شد.

طراح و مجري: كانون خلاق
تهران - مردادماه ١٣٩٦
🔺 📸 گزارش تصویری
جشن اختتامیهٔ فاز اول طرح دانش آموزی کیمیا با حضور بیش از٣٠٠ دانش آموز به همراه والدين آنها برگزار شد.

طراح و مجري: كانون خلاق
تهران - مردادماه ١٣٩٦
🔺 📸 گزارش تصویری
جشن اختتامیهٔ فاز اول طرح دانش آموزی کیمیا با حضور بیش از٣٠٠ دانش آموز به همراه والدين آنها برگزار شد.

طراح و مجري: كانون خلاق
تهران - مردادماه ١٣٩٦
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📸 اسامی و عکس دانش آموزان برگزیده کمپین دانش آموزی حامیان انرژی و سوخت ؛ #با_کیمیا

🌝 #من_هم_حامی_انرژی_و_سوخت_هستم

طراح و مجري: كانون خلاق
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
جشن اختتاميه و اهداي جوائز فاز اول طرح با كيميا

به سفارش: شركت ملي پالايش و پخش
طراح و مجري: كانون خلاق
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
جشن اختتاميه و اهداي جوائز فاز اول طرح با كيميا

به سفارش: شركت ملي پالايش و پخش
طراح و مجري: كانون خلاق
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔺 📸 گزارش تصویری
جشن اختتامیهٔ فاز اول طرح دانش آموزی کیمیا با حضور بیش از٣٠٠ دانش آموز به همراه والدين آنها برگزار شد.

طراح و مجري: كانون خلاق
تهران - مردادماه ١٣٩٦
جشن اختتاميه و اهداي جوائز فاز اول طرح با كيميا

به سفارش: شركت ملي پالايش و پخش
طراح و مجري: كانون خلاق