گروه صنعتی کالیمورا
356 members
902 photos
152 videos
4 files
179 links
آب بندی انواع سطوح بدون استفاده از ایزوگام و قیر با مواد نانو
Www.kalimoura.ir
ارتباط با مدیر:
@kalimouracompany
Download Telegram
to view and join the conversation
════════════════════
آب بندی استخر
════════════════════
مشهد
#مجری : جناب آقای جنتی


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
════════════════════
آب بندی نما
════════════════════
مشهد
#مجری : جناب آقای شیخ زاده


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
════════════════════
آب بندی پشت بام
════════════════════
زنجان
#مجری : جناب آقای زرین کمر


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
════════════════════
تست آب بندی پشت بام
════════════════════
مازندران - ساری
#مجری : جناب آقای علی نیا


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
════════════════════
آب بندی نما
════════════════════
مشهد
#مجری : جناب آقای شیخ زاده


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
════════════════════
آب بندی پشت بام
════════════════════
فارس - شیراز
#مجری : سرکار خانم کمال زاده


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
════════════════════
آب بندی نما
════════════════════
زنجان
#مجری : جناب آقای زرین کمر


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
به هوای حرمش میگذرد ایامم
کوه دردم که کند نام رضا آرامم
ای اسوه ی احسان و کرم آقا جان
دیوانه ام از شوق حرم آقا جان
ای کاش که من خاک خراسان بودم
تا پا بگذاری به سرم آقا جان

🌸میلاد امام رضا (ع) مبارک🌸

┄┅┅❅💠❅┅┅┄
☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
════════════════════
آب بندی پشت بام
════════════════════
زنجان
#مجری : جناب آقای زرین کمر


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
برای شرکت در دومین دوره از مسابقات اینستاگرامی گروه صنعتی کالیمورا به پیج اینستاگرام ما به آدرس زیر حتما سر بزنید🎊🎉🥳🤩

🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano

════════════════════
به سه نفر از شرکت کنندگان ب قید قرعه جوایز نقدی اهدا میشود 😍😍🎊🎊
════════════════════
آب بندی استخر
════════════════════
مشهد
#مجری : جناب آقای جنتی


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
برای شرکت در دومین دوره از مسابقات اینستاگرامی گروه صنعتی کالیمورا به پیج اینستاگرام ما به آدرس زیر حتما سر بزنید🎊🎉🥳🤩

🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano

════════════════════
به سه نفر از شرکت کنندگان ب قید قرعه جوایز نقدی اهدا میشود 😍😍🎊🎊
════════════════════
آب بندی نما
════════════════════
مازندران - رامسر
#مجری : جناب آقای قاضی محسنی


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
════════════════════
آب بندی استخر
════════════════════
زنجان
#مجری : جناب آقای زرین کمر


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
════════════════════
عایق کاری مخازن آب شرب
════════════════════
خوزستان - خرمشهر
#مجری : جناب آقای دارابی


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
════════════════════
عایق کاری پشت بام
════════════════════
مازندران - متل قو
#مجری : جناب آقای علی نیا


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
════════════════════
آب بندی پشت بام
════════════════════
فارس - شیراز
#مجری : سرکار خانم کمال زاده


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
════════════════════
عایق کاری استخر بدون ایجاد لایه
════════════════════
مشهد - مشهد
#مجری : جناب آقای جنتی


شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano
════════════════════
کاهگل مصنوعی ضدآب
════════════════════

محصول جدید گروه صنعتی کالیمورا

شما هم می تونید عکس و فیلم های اجرایی خود با محصولات کالیمورا رو به آیدی تلگرام زیر بفرستید🤳


☎️۰۵۸۳۷۲۱۷۷۲۲
📱۰۹۱۵۷۸۷۱۷۵۰
📱۰۹۱۵۷۱۶۳۲۸۱
🆔@nanokalimoura
‌‌‌‌🌍www.kalimoura.com
🆔 Instagram.com/kalimouracompanynano