کانون ملی منتقدان تئاتر ایران
484 members
338 photos
27 videos
4 files
355 links
Download Telegram
to view and join the conversation
♦️سوگ سرودی در پذیرش شکست

♦️نگاهی به نمایش چنور

♦️نوشته و کارگردانی قطب الدین صادقی

🖊صمد چینی فروشان

مقدمه:

می دانیم که ما هنوز هم مفهوم نقد را که همزاد جامعه‌ی مدرن است به درستی درک نکرده ایم و به همین دلیل هم پس از یکصد و اندی سال نتوانسته ایم پارادایم مشخصی برای آن وضع کنیم که علت اصلی آن را می باید در تلقی سنت محورمان از مدرنیته جستجو کنیم. اینکه اغلب منتقدان تئاترما با سلام و صلوات و تعارفات سنتی به سراغ نقد آثار تئاتری، بویژه نقد آثار چهره های شاخص تئاتر می روند را نیز باید از همین منظر بررسی کرد؛ واقعیتی که شاید بتوان آن را به مثابه‌ی جلوه ای از «خشونت نمادین» مورد نظر بوردیو، درعرصه‌ی نقد ارزیابی کرد...
ادامه ی مطلب:

🖇https://iatc.theater.ir/?a=content.id&id=131983
♦️نقد نمایش «است» به کارگردانی «پرنیا شمس»

🎭آهسته، پیوسته، سربه زیر🎭

🖊رسول نظرزاده
کارگروه نقد آثار سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

نمایش«است» در یک مدرسه دخترانه در ایران معاصر می گذرد. همین موضوع خود چنان در فضای عمومی تئاتر ایران تازه و بکر است که چشم مخاطب را به فضایی تازه می‌‌برد. قلمرویی تاکنون ممنوعه و بسته که چشم دوختن و تمرکز بر حساسیت های آن، خود نگاهی تازه می طلبد. قوانینی که به تفاوت ها، شکاف ها، و سلیقه میان نسل‌ها و بحران بلوغ دختران نوجوان چنان بی‌توجه مانده و آنها را در منگنه و ترس و ارعاب قرار داده تا مبادا از قلمرو مرسوم و حد و مرزهای همگانی پا فراتر گذاشته باشند...

ادامه ی مطلب:

🖇https://iatc.theater.ir/?a=content.id&id=132368
📌مرگ تئاتر


♦️چرا تئاتر ما مرده است!

🖊صمد چینی فروشان

ایده‌ی مرگ تئاتر به معنای قطع ارتباط تئاتر با جامعه را از سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان مرگ مدرسه۱ گرفته ام و ازآنجایی که روندهای منتهی به این وضعیت را که مبنای نظری کاربرد استعاره‌ی مرگ مدرسه توسط ایشان بوده است، پیش از این بارها در خلال نقدها و مقالات و متن های پژوهشی ام واکاوی و تحلیل کرده ام (نگاه کنید به مقالات انتقادی ام با عناوین:«تئاتر ایران در برزخ دوراهی» و «معجزه‌ی فراموش شده ای به نام تئاتر درایران»، منتشر شده در سایت کانون ملی منتقدان تئاتر و مقالات پژوهشی ام با عناوین:« علل تاریخی ناهمزمانی تحولات اجتماعی و هنری و ناکارآمدی تئاتر درهمسویی با تحولات انقلابی در ایران»- ارائه شده در چهارمین همایش پژوهشی تئاترمقاومت در تاریخ یکم خرداد ۱۳۸۷- و «بازگشت تئاترمقاومت به سرچشمه ها» - ارائه شده در پنجمین همایش پژوهشی تئاترمقاومت درتاریخ پنجم دیماه ۱۳۹۱) و طی ۵ سال اخیر نیز منتقدان و تحلیل گران بسیاری بارها خطر معناباختگی و قطع ارتباط تئاتربا جامعه را به روش های مختلف گوشزد نموده اند، در این نوشتار قصد دارم با تعمیم دادن استعاره‌ی مرگ مدرسه، به فضای منفعل تئاتر این روزگارمان، دلایل و نشانه های وقوع مرگ تئاتر را که هنوزهم بسیاری ازمنتقدان و فعالان تئاترمان ازاعتراف به آن طفره می روند، به گونه‌ ای واضح تر و مستدل تر واکاوی و تبیین کنم...

ادامه ی مطلب:

🖇https://iatc.theater.ir/?a=content.id&id=133446
کانون ملی منتقدان تئاتر ایران روز جهانی تئاتر را به خانواده تئاتر ایران شادباش گفته و روزهای خوبی را برای تئاتر كشور آرزو می كند.
*بیانیه کانون ملی منتقدان تئاتر ایران

به نام خدا

تئاتر مانند همه فعالیت ها و تئاترپیشگان همانند تمام فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود در ایران و جهان، صاحب جایگاه درخوری نزد اذهان عمومی هستند؛ بنابراین مشروعیت این هنر با خواست و اراده مردم پیوند دارد. آمار و ارقامی که مدام از سوی دستگاه های خبررسان دولتی تکرار می شوند، حاکی از رقمی درخور مابین شمار اجراها و تعداد تماشاگران است و این به معنای مشروعیت شغلی هنر تئاتر است. اگر خواست مردم مهم است و دولت رویکردی مردم سالارانه دارد، ضروری است تا این هنر را مورد حمایت قرار دهد. حمایت‌ها می توانند در سطوح مختلف مادی (وامهای بانکی درازمدت، کرایه مکان به شکل درازمدت و...) تبیین و تعریف شوند. حمایت‌های معنوی که همواره از خانواده تئاتر دریغ شده اند!
مشخصا این روزها تئاتر ایران به شدت نیازمند حمایت مادی است و دیگر وعده و‌ وعید و یا واگذاری حمایت‌ها به روزهای آتی پاسخ مناسبی برای شمار بسیار زیاد هنرمندان شاغل در این گستره نخواهد بود. امروز تئاتر ایران نیازمند شنیدن شفاف عدد و ارقامی است که به آن اختصاص پیدا خواهد کرد. پاسخ مناسب به انتظار به حق و شرافتمندانه این صنف اندیشمند، موثر و مردمی آسان است. این هنر را همانند دیگر شغل ها به رسمیت شناخته و صنف و هنرمندانش را مورد توجه قرار دهید.

*کانون ملی منتقدان تئاتر ایران
کانون ملی منتقدان تئاتر ایران pinned «*بیانیه کانون ملی منتقدان تئاتر ایران به نام خدا تئاتر مانند همه فعالیت ها و تئاترپیشگان همانند تمام فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود در ایران و جهان، صاحب جایگاه درخوری نزد اذهان عمومی هستند؛ بنابراین مشروعیت این هنر با خواست و اراده مردم پیوند دارد.…»
https://b2n.ir/721608

نصراله قادری: آثار مقاومت بیشتر شده اما به لحاظ کیفی به شدت افت کرده‌اند / مهرداد رایانی مخصوص: تئاتر دفاع مقدس نتوانسته شرایط حرفه‌ای ایجاد کند / آسیب‌شناسی تئاتر دفاع مقدس در چهل سالگی
میزگردی با این دو هنرمند درباره بررسی عملکرد چهل سال دفاع مقدس
◾️ کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، فقدان هنرمند گرانمایه ی تئاتر «پرویز پورحسینی» را به خانواده ی ایشان و تمامی هنرمندان و اهالی تئاتر تسلیت می گوید. روح شان شاد و در آرامش باشد.

@kanoonemellimontaghedanetheater