كارگاه گرافيك
532 members
1.19K photos
261 videos
60 files
67 links
Download Telegram
to view and join the conversation
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌺فتوشاپ
آموزش اثر اشکال هندسی
@kargahegraphic
🌺فتوشاپ
آموزش اثر اشکال هندسی
@kargahegraphic
🌺 روز دختر مبارک

@kargahegraphic
اولین کارگاه کاربردهای خط در گرافیک
با عنوان کاربرد خط بانگاهی به اقلام خوشنویسی۱
و رونمایی از کتاب‌های پوستر هیأت ۳ و ۴ و ۵

@kargahegraphic
كارگاه گرافيك
اولین کارگاه کاربردهای خط در گرافیک با عنوان کاربرد خط بانگاهی به اقلام خوشنویسی۱ و رونمایی از کتاب‌های پوستر هیأت ۳ و ۴ و ۵ @kargahegraphic
اولین کارگاه کاربردهای خط در گرافیک
با عنوان کاربرد خط بانگاهی به اقلام خوشنویسی۱
و رونمایی از کتاب‌های پوستر هیأت ۳ و ۴ و ۵


@kargahegraphic

اساتید دوره:
مسعودنجابتی
علی رضائیان (ثلث، نسخ، محقق، ریحان)
ناصر طاووسی (رقاع، توقیع)
محمدتقی اسدی (تعلیق، نستعلیق، شکسسته نستعلیق)

۴ و ۵ مرداد ۱۳۹۶
شهرمقدس‌قم

@kargahegraphic
کارگاه کاربردخط در گرافیک بانگاهی به اقلام خوشنویسی
استاد: مسعود نجابتی

@kargahegraphic
کارگاه کاربردخط در گرافیک بانگاهی به اقلام خوشنویسی
استاد: محمدتقی اسدی (خطوط تعلیق، نستعلیق و شکسته نستعلیق)

@kargahegraphic
کارگاه کاربردخط در گرافیک بانگاهی به اقلام خوشنویسی

@kargahegraphic
کارگاه کاربردخط در گرافیک بانگاهی به اقلام خوشنویسی
استاد: محمدتقی اسدی (خطوط تعلیق، نستعلیق و شکسته نستعلیق)

@kargahegraphic
کارگاه کاربردخط در گرافیک بانگاهی به اقلام خوشنویسی، زیر نظر استادان:
مسعود نجابتی، علی رضائیان (خطوط ثلث، نسخ، محقق و ریحان)، ناصر طاووسی (خطوط رقاع و توقیع) و محمدتقی اسدی (خطوط تعلیق، نستعلیق و شکسسته نستعلیق)

@kargahegraphic
کارگاه کاربردخط در گرافیک بانگاهی به اقلام خوشنویسی، زیر نظر استادان مسعود نجابتی و ناصر طاووسی (خطوط رقاع و توقیع)

@kargahegraphic
کارگاه کاربردخط در گرافیک بانگاهی به اقلام خوشنویسی، زیر نظر استادان مسعود نجابتی و ناصر طاووسی (خطوط رقاع و توقیع)

@kargahegraphic
کارگاه کاربردخط در گرافیک بانگاهی به اقلام خوشنویسی، زیر نظر استادان مسعود نجابتی و ناصر طاووسی (خطوط رقاع و توقیع)

@kargahegraphic
کارگاه کاربردخط در گرافیک بانگاهی به اقلام خوشنویسی، زیر نظر استادان مسعود نجابتی و ناصر طاووسی (خطوط رقاع و توقیع)

@kargahegraphic
روز خبرنگار مبارک🌺

@kargahegraphic
ورکشاپ مهارت‌های کار گروهی
مدرس: شهرزاد اسفرجانی

@kargahegraphic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
برای ثبت نام کافیست مشخصات خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید تا برای ثبت‌نام حضوری با شما تماس گرفته شود:
kargahegraphic@gmail.com

برای اطلاعات بیشتر:
www.kargahegraphic.com