هواشناسی برای کشاورز (تهک)
691 members
2.1K photos
63 videos
111 files
61 links
کانال غیر رسمی توسعه هواشناسی کاربردی (تهک )- کشاورزی --، باهدف اطلاع رسانی به کاربران بخش کشاورزی و دریافت پیشنهادات کاربران- ارتباط با ادمین @kshmeteo
Download Telegram
to view and join the conversation
پیش بینی ۱۵ روز آینده(بروز شده ۳ اردیبهشت)
قابل توجه کشاورزان، باغداران، زنبور داران ... محترم استان کرمانشاه:
از این پس، در روزهای یک شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۳ تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه میتوانید جهت ثبت نام در طرح "مشاوره حضوری" برای استفاده از اطلاعات کاربردی هواشناسی و پیش بینی های کوتاه مدت و بلندمدت، به اداره کل هواشناسی استان(جنب ترمینال شهید کاویانی) واحد تحقیقات مراجعه فرمایید.
برای آگاهی از روند کاهش دما تا آستانه های خطر امشب و فردا شب با ما همراه باشید:
دمای کنونی: ۰۰:۳۰
کرمانشاه ۳
همدان ۱
تویسرکان ۱
اسدآباد ۳: افزایش دما به دلیل باد
کنگاور ۳
سنقر ۱
روانسر ۷ : افزایش دما با وزش باد
سنندج ۶
زنجان ۰
قروه ۱
ارومیه ۰
اردبیل ۱-
شرایط کنونی: اردبیل، زنجان، سنقر ، تویسرکان و قروه در حال ورود به محدوده خطر
برای آگاهی از روند کاهش دما تا آستانه های خطر امشب و فردا شب با ما همراه باشید:
دمای کنونی: ۰۵:۳۰
کرمانشاه ۰
همدان ۳-
تویسرکان ۰
اسدآباد ۱:
کنگاور ۱-
سنقر ۱-
روانسر ۶
سنندج ۴
زنجان ۳-
قروه ۲-
ارومیه ۱-
اردبیل ۴-
شرایط کنونی: اردبیل، زنجان و همدان بیشتر در محدوده خطر
خوشبختانه در برخی نقاط موقتا به دلیل وزش باد دما نسبتا بالاست
پیش بینی ۱۵ روز آینده(بروز شده ۴ اردیبهشت)
دمای ساعت ۲۰:۳۰ مراکز استان های نیمه غربی کشور.... در ساعات آینده با هم روند کاهش دما را دنبال میکنیم
دمای ساعت ۲۱:۳۰ مراکز استان های نیمه غربی کشور... بطور میانگین در یک ساعت، ۲ درجه منطقه سردتر شده است
دمای ساعت ۲۲:۳۰ مراکز استان های نیمه غربی کشور... بطور میانگین در یک ساعت، ۱ درجه منطقه سردتر شده است
دمای ساعت ۲۳:۳۰ مراکز استان های نیمه غربی کشور... بطور میانگین در یک ساعت، ۱/۵ درجه منطقه سردتر شده است
دمای ساعت ۰۰:۳۰ مراکز استان های نیمه غربی کشور... بطور میانگین در یک ساعت، ۲ درجه منطقه سردتر شده است.
این شرایط نشان دهنده ورود تدریجی به شرایط خطر در برخی نقاط غرب است
دمای ساعت ۰۵:۳۰ مراکز استان های نیمه غربی کشور...
این شرایط نشان دهنده شرایط خطر سرمازدگی در برخی نقاط غرب است، از جمله کنگاور ۱- و سنقر ۲-
کوزران ۱-
حمیل ۱-
پیش آگاهی بلندمدت گرافیکی شماره ۵، با وجود کاهش قابل ملاحظه بارش اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته، بارش های ناحیه ای و رگباری تا خرداد ماه ادامه خاهد داشت
پیش بینی ۱۵ روز آینده(بروز شده ۱۲ اردیبهشت)
باران بسیار شدید هم اکنون بیستون تا صحنه
پیش بینی گرافیکی ۱۵ روز آینده (بروز شده ۲۶ خرداد)...
پیش آگاهی آزمایشی نوسان بارش میانگین ۵۰ ایستگاه هواشناسی اصلی کشور نسبت به نرمال(برای ۹ ماه آینده)
پیش آگاهی آزمایشی نوسان دمای میانگین ۵۰ ایستگاه هواشناسی اصلی کشور نسبت به نرمال(برای ۹ ماه آینده)