کتابخانه علمی
463 members
1 photo
Download Telegram
to view and join the conversation
آدمی به مرور آرام می‌گیرد، بزرگ می شود، بالغ می‌شود و پای اشتباهاتش می ‌ایستد. آنها را به گردن دیگران نمی‌اندازد و دنبال مقصر نمی‌گردد، گذشته‌اش را قبول می کند، نادیده‌اش نمی‌گیرد و اجازه می‌دهد هر چیزی که بوده در همان گذشته بماند.
آدمی از یک جایی به بعد می ‌فهمد که از حالا باید آینده‌ اش را از نو بسازد اما به نوعی دیگر می‌فهمد که زندگی یک موهبت است، یک غنیمت است ، یک نعمت است و نباید آن را فدای آدم‌های بی مقدار کرد!
اصلا از یک جایی به بعد
حال آدم، خودش خوب می‌شود...

📚 جای خالی سلوچ
📝 محمود دولت آبادی

@ketabkhanepdf📚
فکر خودکشی آرام‌بخشی قوی است:
با آن چه شبهای بد را که به خوبی می‌توان گذراند.


فراسوی نیک و بد
#نیچه

@ketabkhanepdf📚