کیمیای لالجین
856 members
1.47K photos
9 videos
112 links
خاک را با هنر کیمیا کنیم
عرضه مستقیم خاص ترین ظروف سفالی
کلیه محصولات با تخفیف عرضه میشود

⬇️مدیر کیمیای لالجین
09181124007
https://t.me/Kimiyalalejin
⬇️مدیر فروش مشهد
@Kimiyasofal
🌐وب سایت
www.lalejin.com
Download Telegram
to view and join the conversation
دکوری😊
گلدان سرامیکی
زیر لعابی
طرح ابرو بادی 🥰
قابل شستوشو وباکیفیت

#دکوری
@lalejinkimiya
دکوری😊
گلدان سرامیکی
زیر لعابی
طرح ابرو بادی 🥰
قابل شستوشو وباکیفیت

#دکوری
@lalejinkimiya
کاسه بزرگ
کاسه لب چین 😊
چینی سفید
محصولات جدید
شارژ شدند😍🌱
#ظروف_مصرفی
@lalejinkimiya
کاسه بزرگ
کاسه لب چین 😊
چینی سفید
محصولات جدید
شارژ شدند😍🌱
#ظروف_مصرفی
@lalejinkimiya
کاسه بزرگ
کاسه لب چین 😊
چینی سفید
محصولات جدید
شارژ شدند😍🌱
#ظروف_مصرفی
@lalejinkimiya
لیوان رنگی درجه یک😊👌
دارای رنگ بندی متنوع
سرامیکی با کیفیت
در مدل های متنوع شارژ شد🥰☝️
#لیوان_رنگی
@lalejinkimiya
لیوان رنگی درجه یک😊👌
دارای رنگ بندی متنوع
سرامیکی با کیفیت
در مدل های متنوع شارژ شد🥰☝️
#لیوان_رنگی
@lalejinkimiya
لیوان رنگی درجه یک😊👌
دارای رنگ بندی متنوع
سرامیکی با کیفیت
در مدل های متنوع شارژ شد🥰☝️
#لیوان_رنگی
@lalejinkimiya
ظروف نقاشی☺️
سفالی لعابی
طراحی شده کاردست🥰
قابل شستوشو وباکیفیت
دارای رنگ بندی ☝️☺️
#ظروف_نقاشی

@lalejinkimiya
ظروف نقاشی☺️
سفالی لعابی
طراحی شده کاردست🥰
قابل شستوشو وباکیفیت
دارای رنگ بندی ☝️☺️
#ظروف_نقاشی

@lalejinkimiya
ظروف نقاشی☺️
سفالی لعابی
طراحی شده کاردست🥰
قابل شستوشو وباکیفیت
دارای رنگ بندی ☝️☺️
#ظروف_نقاشی

@lalejinkimiya
ظروف مینا کاری😍🌱
قندان متوسط مینا
طراحی شده کار دست 😊😉
قابل شستوشو وباکیفیت
تولید شده در کیمیای لالجین
#مینا_کاری
@lalejinkimiya
ظروف مینا کاری😍🌱
کوزه اویز چهار دسته
طراحی شده کار دست 😊😉
قابل شستوشو وباکیفیت
تولید شده در کیمیای لالجین
#مینا_کاری
@lalejinkimiya
ظروف مینا کاری😍🌱
لیوان
طراحی شده کار دست 😊😉
قابل شستوشو وباکیفیت
تولید شده در کیمیای لالجین
#مینا_کاری
@lalejinkimiya
دکوری😊
گلدان سرامیکی
زیر لعابی
طرح ابرو بادی 🥰
قابل شستوشو وباکیفیت

#دکوری
@lalejinkimiya
دکوری😊
لیوان سرامیکی
زیر لعابی
طرح ابرو بادی 🥰
قابل شستوشو وباکیفیت

#دکوری
@lalejinkimiya
دکوری😊
شکلات خوری سرامیکی
زیر لعابی
طرح ابرو بادی 🥰
قابل شستوشو وباکیفیت

#دکوری
@lalejinkimiya
دکوری
گلدان ترک لعابی🥰
قابل شستوشو وباکیفیت
گلدان های دکوری 😊🌱
تعداد محدود😁

#گلدان
@lalejinkimiya
دکوری
گلدان ترک لعابی🥰
قابل شستوشو وباکیفیت
گلدان های دکوری 😊🌱
تعداد محدود😁

#گلدان
@lalejinkimiya
دکوری
گلدان ترک لعابی🥰
قابل شستوشو وباکیفیت
گلدان های دکوری 😊🌱
تعداد محدود😁

#گلدان
@lalejinkimiya