لوتوس پالت
265 members
101 photos
29 videos
25 files
12 links
تولید کننده پایه پالت چوبی و پالت پرسی از ضایعات
09131113719
Download Telegram
to view and join the conversation
با سلام خدمت پالت سازان محترم
تعداد ۵۰۰۰عدد پالت پرسی ۱۱۰*۱۳۰ مطابق شکل بالا به قیمت هرعدد ۳۰۰۰۰تومان موجودمیباشد
قامه کن و تخته کن ساخت شرکت لوتوس پالت
دستگاه سایز کن
تخته و قامه
دستگاه تولید پایه پالت پرسی
آماده جهت فروش
میز مونتاژ پالت لقمه ای
تمام مراحل روی میز صورت میگیرد
با یک کارگر میزان تولید ۶۰ عدد در ساعت
مونتاژ پالت در سایز های مختلف
میز مونتاژ پالت شاسی
میزان تولید ۷۰ عدد در ساعت
با یک کارگر
مونتاژ پالت در سایز های مختلف