mathplus
1.5K members
57 photos
33 files
3 links
مخصوص همۀ دانش آموزان و معلمین و علاقه مندان به فهم عمیق تر علوم ریاضی
@mathplusadmin
Download Telegram
to view and join the conversation
تا هفتۀ آتی منتظر دریافت آثار شما هستیم...😄
تا دقایقی دیگر، در ساعت 18، آزمون تستی این هفته برگزار می شود.
آزمون تستی نهمی های این هفته:👇🏼
زمان پایۀ استانداردِ پاسخ گویی به این آزمون،به پیشنهاد استاد احمدی و زارع، تنها 20 دقیقه است. با این همه در این چند آزمون اول سرعت خود را فدای دقت خود نکنید!
بنابراین خوب است این استراتژی را داشته باشید:
ابتدا به خود 20 دقیقه وقت دهید و پاسخ های خود را ثبت کنید.
سپس به خود دقایقی دیگر، مثلاً 20 دقیقه یا مثلاً 40 دقیقۀ دیگر، وقت دهید و پاسخ نامۀ قبلی خود را در لیستی جداگانه اصلاح کنید.
شب هنگام زمانی که کلید آزمون را در اختیار گرفتید، پاسخ های خود را تصحیح کنید. ببنید که چقدر به تمرکز روی سرعت نیاز دارید و چقدر باید سواد ریاضی خود را افزایش دهید.
پاسخ آزمون این هفته، ساعت 21 امشب رونمایی می شود.
پوزش می خواهیم که به علت یک مشکل اورژانسی، پاسخ ها با تأخیر ارائه شده اند.👇🏼
این کانال از ابتدا تا کنون توسط مدیریت واحد اداره می شده است. متاسفانه تا برطرف نشدن مشکل اورژانسی و بیماری شدید ایشان، یعنی احتمالا تا روز سه شنبه، روال برنامه های زمان بر کانال تغییر می کند.😞
بنابراین مسابقه امروز و فایل های هفتم و هشتم اوایل هفته آتی بارگزاری نخواهند شد.😞
با بهبودی مدیر کانال، از فردا (=شنبه) برنامۀ کانال ادامه خواهد یافت.
از صبر شما ممنون هستیم.
در آموزش ریاضی دو نوع مخاطب داریم. نوع اول «کاسکو»ها هستند. باید با تکرار چیزی را به آنها یاد داد. اگر طوطی وار تکرار کردند، عالی است!
در آموزش ریاضی دو نوع مخاطب داریم. نوع دوم «دولفین»ها هستند. کافی است به آنها ابتدای یک مفهوم را گفت. خودشان تا انتهای آن پیش می روند!
راه حل دیگری برای سؤال فایل قبلی.👆🏼👇🏼