تبلیغات مثقال
1.52K members
2 links
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel photo updated
جهت واریز وجه و رزرو با آی دی

@MESQAL

تماس بگیرید
کانال های تلگرام:

🔴🔴🔴🔴
@DollarP
🌛نوبت شب:
15 ساعت پست آخر
از 6 عصر تا 9 صبح
300 لیر

☀️نوبت صبح:
از 9 صبح به مدت 24 ساعت
100 دقیقه پست آخر
300 لیر


🔴🔴🔴🔴
@Mesghal_com
🌛نوبت شب:
15 ساعت پست آخر
از 6 عصر تا 9 صبح
300 لیر

☀️نوبت صبح:
از 9 صبح به مدت 24 ساعت
2 ساعت پست آخر
300 لیر


🔴
@DolarP
🌛نوبت شب:
15 ساعت پست آخر
از 6 عصر تا 9 صبح
60 لیر

☀️نوبت صبح:
از 9 صبح به مدت 24 ساعت
100 دقیقه پست آخر
60 لیر


🔴🔴
@Sabzemeydun
🌛نوبت شب:
15 ساعت پست آخر
از 6 عصر تا 9 صبح
100 لیر

☀️نوبت صبح:
از 9 صبح به مدت 24 ساعت
2 ساعت پست آخر
100 لیر


🔴🔴
@IrCentralBank
🌛نوبت شب:
15 ساعت پست آخر
از 6 عصر تا 9 صبح
90 لیر

☀️نوبت صبح:
از 9 صبح به مدت 24 ساعت
90 لیر


🔴
@Sebghat_Com
🌛نوبت شب:
18 ساعت پست آخر
از 3 عصر تا 9 صبح
80 لیر

☀️نوبت صبح:
از 9 صبح به مدت 24 ساعت
3 ساعت پست آخر
80 لیر

🔴
@MesghalGold
🌛نوبت شب:
12 ساعت پست آخر
از 8 عصر تا 8 صبح
60 لیر

☀️نوبت صبح:
از 9 صبح به مدت 24 ساعت
60 لیر🔴
@RadioMesghal
🌛نوبت شب:
14 ساعت پست آخر
از 7 عصر تا 9 صبح
70 لیر

☀️نوبت صبح:
از 9 صبح به مدت 24 ساعت
70 لیر

🔴
@MesghalHobab
🌛نوبت شب:
15 ساعت پست آخر
از 6 عصر تا 9 صبح
50 لیر

☀️نوبت صبح:
از 9 صبح به مدت 24 ساعت
2 ساعت پست آخر
50 لیر
🔴
@MesghalB
🌛نوبت شب:
15 ساعت پست آخر
از 6 عصر تا 9 صبح
100 لیر

🔴
@Engilish4U
یک هفته پست آخر
از پنجشنبه تا پنجشنبه
300 لیر


@MesghalAds
سایت ها:

Mesghal.com
500 لیر در هفته

Mesghal.ir
500 لیر در هفته

Mesghal.org
500 لیر در هفته

abshode.com
500 لیر در هفته

hobab.org
500 لیر در هفته

شرایط:
سایز بنر 300 در 125
gif یا png یا jpg
همراه با لینک
مدت زمان:
یک هفته


TurkLir.com
500 لیر در هفته

Sabzemeydan.com
500 لیر در هفته

Sekke.org
500 لیر در هفته


شرایط:
سایز بنر 400 در 125
gif یا png یا jpg
همراه با لینک
مدت زمان:
یک هفته

@MesghalAds
قبل از واریز وجه به نکات زیر دقت فرمایید:

1-قبل از واریز وجه تایید بنر خود را از آی دی

@Mesqal

بگیرید

شرایط بنر:
یک تصویر (سایز 640 * 640)
به همراه یک متن حاوی لینک بعنوان کپشن


2-قبل از واریز وجه زمان خالی جهت تبلیغ در کانال مورد نظرتان را از آی دی

@Mesqal

سوال بفرمایید

3-قبل از واریز وجه هیچ تاریخی برای شما رزرو نخواهد شد

4-پس از رزرو تاریخ آگهی شما قابل تغییر نمیباشد

5-امکان فوروارد وجود ندارد

@MesghalGroup
تنها پیج رسمی مثقال در اینستاگرام:

https://www.instagram.com/mesghal_com/

پست 300 لیر
24 ساعت

استوری 200 لیر

پست+استوری 400 لیر

10 نوبت استوری 1000 لیر

10 نوبت پست 24 ساعته 2500 لیر

10 نوبت( استوری + پست 24 ساعته ) 3000 لیر

🔴لطفا دقت بفرمایید
استوری فقط عکس
پست یک عکس یا فیلم(تا یک دقیقه)


@MesghalAds
جهت واریز وجه و رزرو با آی دی

@MESQAL

تماس بگیرید

لطفا قبل از واریز بنر خود را جهت تایید ارسال فرمایید

قبل از واریز حتما اولین زمان رزرو کانال مورد نظرتان را از @MESQAL سوال بفرمایید

@MesghalAds
⛔️⛔️⛔️لطفا توجه فرمایید

برای کانال های

شرط بندی

تحلیل بازار

اتاق های معاملاتی

محصولات جنسی

تبلیغات نداریملطفا قبل از واریز بنر خود را جهت تایید به آی دی

@MESQAL

ارسال فرمایید

@MesghalAds