دانشگاه تربیت مدرس
473 members
237 photos
4 files
15 links
"کانال دانشگاه تربیت مدرس "

امیدواریم بتوانیم همراه با شما عزیزان به عنوان اعضای خانواده ی بزرگ تربیت مدرس باعث تحقق اهداف این خانواده بزرگ باشیم 🌹
عکس ها و مطالب خود را برای بارگذاری به آدرس "@TMUITC" ارسال فرمایید
Download Telegram
to view and join the conversation
نگاهی به نامزدها و برندگان جایزه ادبی گنکور
سالن استاد شکویی
دانشکده علوم انسانی
دوشنبه ۳۰ بهمن، ساعت 15
#گذر_کتاب
🔷هفتمین بازارچه خیریه به نفع مردم زلزله زده کرمانشاه
🔸 ۶ و ۷ اسفند ماه مقابل سالن شهید مطهری
🔷گروه جهادی نورالهدی بسیج دانشجویی
#کرمانشاه_را_فراموش_نکنیم
#همیاری_با_کرمانشاه
#بسیج_دانشجویی
نگاهی به نامزدها و برندگان جایزه ادبی گنکور (جلسه دوم)
#گذر_کتاب
#طرح_تحول
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 30 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 27 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 20 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 17 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 9 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If the account of the creator remains inactive in the next 8 days, it will self-destruct and the channel will lose its creator.