نمونه ساز
513 members
765 photos
24 videos
15 files
83 links
قطعات پرینتر سه بعدی
تنها نمایندگی فیلامنت ESUN
قطعات صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی

آدرس فروشگاه اینترنی:
www.nemonehsaz.com

آیدی اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/

شماره های پشتیبانی
04136674173
09144100446
09149099397
Download Telegram
to view and join the conversation
بلبرینگ خطی LM16LUU بلند
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
بلبرینگ خطی LM12LUU بلند
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
بلبرینگ خطی LM10LUU بلند
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
بلبرینگ خطی LM8UU بلند
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
فیلامنت انعطاف پذیر TPU شفاف 1.75
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
فیلامنت انعطاف پذیر TPU مشکی 1.75
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
درایور استپر موتور TB6600
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
کوپلینگ آلومینیومی آبی 8-5
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
کوپلینگ آلومینیومی آبی 5-5
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
اسپیندل 895 دوربالا
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
اسپیندل 795 دوربالا
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
اسپیندل 775 دوربالا
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
رله حالت جامد ssr-25d تک فاز 25 آمپر

وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
رله حالت جامد ssr-40D تک فاز 40 آمپر

وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
سنسور مجاورت مادون قرمز
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
سه نظام کوچک شفت 5

وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
سه نظام  مینیاتوری شفت 3.17 میلی متر با کولت 5 سر 0.5-3
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
سه نظام  مینیاتوری شفت 5 میلی متر با کولت 10 سر 0.5-3.2
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
مهره تی (T) M4-20 چکشی
مهره تی (T) M3-20 چکشی
مهره تی (T) M5-30 چکشی
مهره تی (T) M5-20 چکشی
مهره تی برای اتصال پروفیل های آلومینیومی

وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz
مهره تی (T) M5-30 مربعی
وبسایت:
www.nemonehsaz.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/nemonehsaz/
تلگرام:
@nemonehsaz