افق کوروش
39.9K members
15.7K photos
1.3K videos
59 files
1.69K links
🛒 فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در سراسر ایران محصولات غذایی و بهداشتی را با تخفیفات همیشگی عرضه می نمایند.
کد شامد : 1-2-696297-61-4-1

وب سایت

www.okcs.com

ربات تلگرام

@myok_bot


صفحه اینستاگرام

http://instagram.com/okcs.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
تخفیف های ویژه 27 بهمن تا 3 اسفند ماه

🛒چه آنلاین خرید کنی چه حضوری، همین تخفیف های جذاب منتظرت هستن 🛒

#شرکت_فروشگاه_های_افق_کوروش

🔺منتظر دیدار شما در #افق_کوروش هستیم.

🛒خرید آنلاین:
https://okcs.ir/social

@okclub
تخفیف های ویژه 4 تا 10 اسفند ماه

🛒چه آنلاین خرید کنی چه حضوری، همین تخفیف های جذاب منتظرت هستن 🛒

#شرکت_فروشگاه_های_افق_کوروش

🔺منتظر دیدار شما در #افق_کوروش هستیم.

🛒خرید آنلاین:
https://okcs.ir/social

@okclub
تخفیف های ویژه 4 تا 10 اسفند ماه

🛒چه آنلاین خرید کنی چه حضوری، همین تخفیف های جذاب منتظرت هستن 🛒

#شرکت_فروشگاه_های_افق_کوروش

🔺منتظر دیدار شما در #افق_کوروش هستیم.

🛒خرید آنلاین:
https://okcs.ir/social

@okclub
تخفیف های ویژه 11تا 17 اسفند ماه

🛒چه آنلاین خرید کنی چه حضوری، همین تخفیف های جذاب منتظرت هستن 🛒

#شرکت_فروشگاه_های_افق_کوروش

🔺منتظر دیدار شما در #افق_کوروش هستیم.

🛒خرید آنلاین:
https://okcs.ir/social

@okclub
تخفیف های ویژه 11تا 17 اسفند ماه

🛒چه آنلاین خرید کنی چه حضوری، همین تخفیف های جذاب منتظرت هستن 🛒

#شرکت_فروشگاه_های_افق_کوروش

🔺منتظر دیدار شما در #افق_کوروش هستیم.

🛒خرید آنلاین:
https://okcs.ir/social

@okclub
تخفیف های ویژه 11تا 17 اسفند ماه

🛒چه آنلاین خرید کنی چه حضوری، همین تخفیف های جذاب منتظرت هستن 🛒

#شرکت_فروشگاه_های_افق_کوروش

🔺منتظر دیدار شما در #افق_کوروش هستیم.

🛒خرید آنلاین:
https://okcs.ir/social

@okclub