پارسی گویان
35 members
156 photos
1 link
وب سایت تحلیلی، خبری دوبلاژ پارسی گویان
Parsigooyan.com
Download Telegram
to view and join the conversation
افشای راز ناسا در تلویزیون ایران
https://goo.gl/P97HsU
parsigooyan.com
@parsigooyan_news
دوبله آبتین ممدوح برای روبات های انگلیسی
https://goo.gl/asLwTw
parsigooyan.com
@parsigooyan_news
بچه های کار به شبکه امید می روند
https://goo.gl/mjUV55
parsigooyan.com
@parsigooyan_news
کلاس جنگل بانی در مراکز استان ها
https://goo.gl/YhLNVH
parsigooyan.com
@parsigooyan_news
«شیر» موفق استرالیا با دوبله شیخ زاده می آید
https://goo.gl/Czt9p6
parsigooyan.com
@parsigooyan_news
نمایش «اوکجا»ی کره ای - آمریکایی در تلویزیون ایران
https://goo.gl/PMwAwg
parsigooyan.com
@parsigooyan_news
تلاش در اروپای قرن بیستم با صدای اورامی
https://goo.gl/tR9fdk
parsigooyan.com
@parsigooyan_news
اتحاد برای یافتن گنج با هدایت نرگس فولادوند
https://goo.gl/MJQW38
parsigooyan.com
@parsigooyan_news
دوبله شیخ زاده برای عاشقانه جدید تورناتوره
https://goo.gl/hViueU
parsigooyan.com
@parsigooyan_news
بندبازی بین برج ها با صدای افشین زی نوری
https://goo.gl/BnbL2j
parsigooyan.com
@parsigooyan_news
مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه
https://goo.gl/Fc4vYd
parsigooyan.com
@parsigooyan_news
نماینده سینمای ویتنام به تلویزیون می رود
https://goo.gl/DaqbVw
parsigooyan.com
@parsigooyan_news
روبات چوبی در تلویزیون جان می گیرد
https://goo.gl/9Ta2La
parsigooyan.com
@parsigooyan_news