کانال صاهیراد - دانش بنیان
228 members
821 photos
37 videos
7 files
40 links
صاهیراد(دانش بنیان) تولید کننده تخصصی انواع یو پی اس و سامانه محافظت با مه ضد سرقت
شماره ویژه :
02141705
02188528750
02188176985
09108878000
ارتباط با ادمين
🆔 @SaHirad_Alamian
Download Telegram
to view and join the conversation

گزارش تصویری از دومین روز حضور #صاهیراد در #نمایشگاه بین‌المللی #الکامپ #اردبیل ؛ غرفه صاهيراد توليد كننده UPS# هاي تخصصي 1397/11/02

تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic

گزارش تصویری از دومین روز حضور #صاهیراد در #نمایشگاه بین‌المللی #الکامپ #اردبیل ؛ غرفه صاهيراد توليد كننده UPS# هاي تخصصي 1397/11/02

تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic

گزارش تصویری از دومین روز حضور #صاهیراد در #نمایشگاه بین‌المللی #الکامپ #اردبیل ؛ غرفه صاهيراد توليد كننده UPS# هاي تخصصي 1397/11/02

تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic

گزارش تصویری از دومین روز حضور #صاهیراد در #نمایشگاه بین‌المللی #الکامپ #اردبیل ؛ غرفه صاهيراد توليد كننده UPS# هاي تخصصي 1397/11/02

تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بخش اول
همایش پایانی سال ۱۳۹۷
واقع در هتل پارسیان آزادی تهران
جلسه هم اندیشی و نکات فنی جدید و تشریح نقشه راه سال ۹۸ با حضور برخی از نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد در استان های مختلف کشور عزیزمان

تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بخش دوم
همایش پایانی سال ۱۳۹۷
واقع در هتل پارسیان آزادی تهران
جلسه هم اندیشی و نکات فنی جدید و تشریح نقشه راه سال ۹۸ با حضور برخی از نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد در استان های مختلف کشور عزیزمان

تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های نماینده محترم استان مازندران جناب آقای مهندس بابک ابراهیمی کوچکسرایی در حاشیه همایش پایان سال نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد
#صاهیراد
#مازندران
#یو_پی_اس
#یو_پی_اس_صاهیراد
#sahirad
#sahirad_ups
تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های نماینده محترم استان خوزستان جناب آقای مهندس رضا نری میسا در حاشیه همایش پایان سال نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد
#صاهیراد
#خوزستان
#یو_پی_اس
#یو_پی_اس_صاهیراد
#sahirad
#sahirad_ups
تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های نماینده محترم استان قزوین جناب آقای مهندس مجید اکبری در حاشیه همایش پایان سال نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد
#صاهیراد
#قزوین
#یو_پی_اس
#یو_پی_اس_صاهیراد
#sahirad
#sahirad_ups
تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های نماینده محترم استان قم جناب آقای مهندس حسین مومنی پور در حاشیه همایش پایان سال نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد
#صاهیراد
#قم
#یو_پی_اس
#یو_پی_اس_صاهیراد
#sahirad
#sahirad_ups
تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های نماینده محترم استان اصفهان جناب آقای مهندس حسین غلامی در حاشیه همایش پایان سال نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد
#صاهیراد
#اصفهان
#یو_پی_اس
#یو_پی_اس_صاهیراد
#sahirad
#sahirad_ups
تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های نماینده محترم استان اردبیل جناب آقای مهندس قادر دشتی در حاشیه همایش پایان سال نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد
#صاهیراد
#اردبیل
#یو_پی_اس
#یو_پی_اس_صاهیراد
#sahirad
#sahirad_ups
تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های نماینده محترم استان خراسان رضوی جناب آقای مهندس باقرزاده در حاشیه همایش پایان سال نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد
#صاهیراد
#خراسان_رضوی
#یو_پی_اس
#یو_پی_اس_صاهیراد
#sahirad
#sahirad_ups
تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های نماینده محترم استان فارس جناب آقای مهندس رازقی در حاشیه همایش پایان سال نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد
#صاهیراد
#فارس
#یو_پی_اس
#یو_پی_اس_صاهیراد
#sahirad
#sahirad_ups
تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های نماینده محترم استان آذربایجان غربی جناب آقای مهندس عبدالله پور در حاشیه همایش پایان سال نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد
#صاهیراد
#آذربایجان_غربی
#ارومیه
#یو_پی_اس
#یو_پی_اس_صاهیراد
#sahirad
#sahirad_ups
تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های نماینده محترم استان مرکزی جناب آقای مهندس یحیایی در حاشیه همایش پایان سال نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد
#صاهیراد
#مرکزی
#اراک
#یو_پی_اس
#یو_پی_اس_صاهیراد
#sahirad
#sahirad_ups
تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های نماینده محترم استان کرمان جناب آقای مهندس مقیمی نژاد در حاشیه همایش پایان سال نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد
#صاهیراد
#کرمان
#یو_پی_اس
#یو_پی_اس_صاهیراد
#sahirad
#sahirad_ups
تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های نماینده محترم استان البرز جناب آقای مهندس حسن آبادی در حاشیه همایش پایان سال نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد
#صاهیراد
#البرز
#کرج
#یو_پی_اس
#یو_پی_اس_صاهیراد
#sahirad
#sahirad_ups
تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های نماینده محترم استان آذربایجان شرقی جناب آقای مهندس هروی در حاشیه همایش پایان سال نمایندگان و عاملیت های فروش صاهیراد
#صاهیراد
#آذربایجان_شرقی
#تبریز
#یو_پی_اس
#یو_پی_اس_صاهیراد
#sahirad
#sahirad_ups
تماس با صاهیراد:
📞 021-41705
✏️ @sahiradelectronic