سرای کودک
13 members
1 photo
1 video
64 files
38 links
فروشگاه اینترنتی سرای کودک
www.sarayekoodak.com
کد ساماندهی
http://t.me/itdmcbot?start=sarayekoodak
تماس با ما: @Sdzahabi
Download Telegram
to view and join the conversation
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
نام محصول: ترانکی گورخر
کد محصول: 10264
برند: ترانکی
قیمت: 230,000 تومان

از چمدان سه کاره ترانکی میتوان به عنوان چمدان، صندلی و صندلی چرخدار برای کودکان استفاده کرد. تسمه ی تعبیه شده در جلو و داخل چمدان وسیله ای است برای کشیدن کودکان توسط بزرگترها. از پلاستیک سبک ساخته شده و قابلیت تحمل وزن تا 50 کیلوگرم را دارا میباشد.
توصیه های ایمنی: کودکان نوپا زیر نظربزرگترها با این محصول بازی کنند.
برای دیدن ویدئو و عکسهای این محصول، کد محصول را در قسمت دنبال چی هستی در سایت سرای کودک جستجو کنید.
روش های خرید کالا 👇👇👇👇👇👇👇
بازدید و ثبت سفارش در سایت سرای کودک
sarayekoodak.com/product/1252.html
تماس با شماره تلفن : 09107894098
عضویت در کانال سرای کودک 👇👇👇👇👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BWD5OzwzRAQz4qjtXBYC4A
10263-1.jpg
202.6 KB
چمدان ترانکی تاکسی
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
نام محصول: ترانکی تاکسی
کد محصول: 10263
برند: ترانکی
قیمت: 250,000 تومان

از چمدان سه کاره ترانکی میتوان به عنوان چمدان، صندلی و صندلی چرخدار برای کودکان استفاده کرد. تسمه ی تعبیه شده در جلو و داخل چمدان وسیله ای است برای کشیدن کودکان توسط بزرگترها. از پلاستیک سبک ساخته شده و قابلیت تحمل وزن تا 50 کیلوگرم را دارا میباشد.
توصیه های ایمنی: کودکان نوپا زیر نظربزرگترها با این محصول بازی کنند.
برای دیدن ویدئو و عکسهای این محصول، کد محصول را در قسمت دنبال چی هستی در سایت سرای کودک جستجو کنید.
روش های خرید کالا 👇👇👇👇👇👇👇
بازدید و ثبت سفارش در سایت سرای کودک
sarayekoodak.com/product/1250.html
تماس با شماره تلفن : 09107894098
عضویت در کانال سرای کودک 👇👇👇👇👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BWD5OzwzRAQz4qjtXBYC4A
10065-1.jpg
170.5 KB
چمدان ترانکی دایناسور زرد
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
نام محصول: ترانکی دایناسور زرد
کد محصول: 10065
برند: ترانکی
قیمت: 220,000 تومان

از چمدان سه کاره ترانکی میتوان به عنوان چمدان، صندلی و صندلی چرخدار برای کودکان استفاده کرد. تسمه ی تعبیه شده در جلو و داخل چمدان وسیله ای است برای کشیدن کودکان توسط بزرگترها. از پلاستیک سبک ساخته شده و قابلیت تحمل وزن تا 50 کیلوگرم را دارا میباشد.
توصیه های ایمنی: کودکان نوپا زیر نظربزرگترها با این محصول بازی کنند.
برای دیدن ویدئو و عکسهای این محصول، کد محصول را در قسمت دنبال چی هستی در سایت سرای کودک جستجو کنید.
روش های خرید کالا 👇👇👇👇👇👇👇
بازدید و ثبت سفارش در سایت سرای کودک
sarayekoodak.com/product/1115.html
تماس با شماره تلفن : 09107894098
عضویت در کانال سرای کودک 👇👇👇👇👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BWD5OzwzRAQz4qjtXBYC4A
10066-1.jpg
136.6 KB
چمدان ترانکی دایناسور سبز
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
نام محصول: ترانکی دایناسور سبز
کد محصول: 10066
برند: ترانکی
قیمت: 230,000 تومان

از چمدان سه کاره ترانکی میتوان به عنوان چمدان، صندلی و صندلی چرخدار برای کودکان استفاده کرد. تسمه ی تعبیه شده در جلو و داخل چمدان وسیله ای است برای کشیدن کودکان توسط بزرگترها. از پلاستیک سبک ساخته شده و قابلیت تحمل وزن تا 50 کیلوگرم را دارا میباشد.
توصیه های ایمنی: کودکان نوپا زیر نظربزرگترها با این محصول بازی کنند.
برای دیدن ویدئو و عکسهای این محصول، کد محصول را در قسمت دنبال چی هستی در سایت سرای کودک جستجو کنید.
روش های خرید کالا 👇👇👇👇👇👇👇
بازدید و ثبت سفارش در سایت سرای کودک
sarayekoodak.com/product/1113.html
تماس با شماره تلفن : 09107894098
عضویت در کانال سرای کودک 👇👇👇👇👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BWD5OzwzRAQz4qjtXBYC4A
10054-1.jpg
91.1 KB
چمدان ترانکی آبی ساده
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
نام محصول: ترانکی آبی ساده
کد محصول: 10054
برند: ترانکی
قیمت: 220,000 تومان

از چمدان سه کاره ترانکی میتوان به عنوان چمدان، صندلی و صندلی چرخدار برای کودکان استفاده کرد. تسمه ی تعبیه شده در جلو و داخل چمدان وسیله ای است برای کشیدن کودکان توسط بزرگترها. از پلاستیک سبک ساخته شده و قابلیت تحمل وزن تا 50 کیلوگرم را دارا میباشد.
توصیه های ایمنی: کودکان نوپا زیر نظربزرگترها با این محصول بازی کنند.
برای دیدن ویدئو و عکسهای این محصول، کد محصول را در قسمت دنبال چی هستی در سایت سرای کودک جستجو کنید.
روش های خرید کالا 👇👇👇👇👇👇👇
بازدید و ثبت سفارش در سایت سرای کودک
sarayekoodak.com/product/1109.html
تماس با شماره تلفن : 09107894098
عضویت در کانال سرای کودک 👇👇👇👇👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BWD5OzwzRAQz4qjtXBYC4A
10044-1.jpg
123 KB
چمدان ترانکی برنارد زنبور
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
نام محصول: ترانکی برنارد زنبور
کد محصول: 10044
برند: ترانکی
قیمت: 230,000 تومان

از چمدان سه کاره ترانکی میتوان به عنوان چمدان، صندلی و صندلی چرخدار برای کودکان استفاده کرد. تسمه ی تعبیه شده در جلو و داخل چمدان وسیله ای است برای کشیدن کودکان توسط بزرگترها. از پلاستیک سبک ساخته شده و قابلیت تحمل وزن تا 50 کیلوگرم را دارا میباشد.
توصیه های ایمنی: کودکان نوپا زیر نظربزرگترها با این محصول بازی کنند.
برای دیدن ویدئو و عکسهای این محصول، کد محصول را در قسمت دنبال چی هستی در سایت سرای کودک جستجو کنید.
روش های خرید کالا 👇👇👇👇👇👇👇
بازدید و ثبت سفارش در سایت سرای کودک
sarayekoodak.com/product/1107.html
تماس با شماره تلفن : 09107894098

عضویت در کانال سرای کودک 👇👇👇👇👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BWD5OzwzRAQz4qjtXBYC4A
چمدان ترانکی ببر نارنجی
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
نام محصول: ترانکی ببر نارنجی
کد محصول: 10085
برند: ترانکی
قیمت: 220,000 تومان

از چمدان سه کاره ترانکی میتوان به عنوان چمدان، صندلی و صندلی چرخدار برای کودکان استفاده کرد. تسمه ی تعبیه شده در جلو و داخل چمدان وسیله ای است برای کشیدن کودکان توسط بزرگترها. از پلاستیک سبک ساخته شده و قابلیت تحمل وزن تا 50 کیلوگرم را دارا میباشد.
توصیه های ایمنی: کودکان نوپا زیر نظربزرگترها با این محصول بازی کنند.
برای دیدن ویدئو و عکسهای این محصول، کد محصول را در قسمت دنبال چی هستی در سایت سرای کودک جستجو کنید.
روش های خرید کالا 👇👇👇👇👇👇👇
بازدید و ثبت سفارش در سایت سرای کودک
sarayekoodak.com/product/1105.html
تماس با شماره تلفن : 09107894098

عضویت در کانال سرای کودک 👇👇👇👇👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BWD5OzwzRAQz4qjtXBYC4A
واکر قطار چند کاره وین فان کد 00803 در فروشگاه اینترنتی سرای کودک http://www.sarayekoodak.com/product/1324.html