تجهیزات آموزشی ساینس
180 members
38 photos
3 files
2 links
تجهیزات آموزشی و کتابخانه ساینس

تلفن واحد فروش:
031_950 26820-40
031_458 38627
فکس:
031_950 26860
WWW.sceir.com
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from تجهیزات آموزشی ساینس (تجهیزات آموزشی ساینس)
Forwarded from تجهیزات آموزشی ساینس (تجهیزات آموزشی ساینس)
Science Catalog.pdf
2.7 MB
Forwarded from تجهیزات آموزشی ساینس (تجهیزات آموزشی ساینس)
جهت اطلاع از قیمت محصولات و مشخصات دقیق محصولات با واحد فروش شرکت در ارتباط باشید .
https://t.me/science_company

🔵🔴ساینس ماندگار در آموزش🔴🔵
www.sceir.ir
کاتالوگ شرکت ساینس.pdf
2.2 MB
pdf کاتالوگ_محصولات_تجهیزات_آموزشی_ساینس
https://t.me/science_company
🔴🔵🔵🔴
www.sceir.ir