شورایعالی کارشناسان (scioe)
14.7K members
36 photos
32 links
کانال رسمی شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری
https://telegram.me/scioe

وب سایت رسمی شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری
http://www.scioe.org

سامانه آزمون شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری
http://www.scioeexam.org
Download Telegram
to view and join the conversation
داوطلبان محترم آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1398 با کلیک بر روی لینک زیر می‌توانید مراحل ثبت نام را انجام دهید.
http://register1.sanjesh.org/RGEMP_Justice9807/index.aspx
*اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398 *

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 98 بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون مذكور مي‌رساند، با توجه به اعلام شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري جدول سهميه 25 درصد و 5 درصد ايثارگران مندرج در صفحه (2) دفترچه بخش دوم: امتیازات و سهمیه­ های قانونی بشرح ذيل اصلاح مي‌گردد. لذا كليه داوطلبان متقاضي سهميه ايثاگران لازم است با توجه به اصلاحات اعلام شده در صورت لزوم نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت‌نامي خود حداكثر تا تاريخ 98/07/13 اقدام نمايند.

ـ سهميه ايثارگران:

- جانبازان با حداقل 10 درصد جانبازي

- آزادگان با حداقل 3 ماه اسارت

- همسر شهيد

- فرزند شهيد

- همسر جانباز بیست و پنج درصد و بالاتر

- فرزند جانباز بیست و پنج درصد و بالاتر

- همسر آزاده

- فرزند آزاده

- رزمندگان با سابقۀ حداقل شش ماه تمام حضور داوطلبانه در جبهه­ ها

- فرزند رزمنده با سابقۀ حداقل دوازده ماه تمام حضور داوطلبانه در جبهه­ ها


http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=11&id=6262
*اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398 *

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 98 و اطلاعيه مورخ 98/07/08 بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون مذكور مي‌رساند، با توجه به اعلام شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري اصلاحات جديد مربوط به جداول شماره (1)، (2) و (4) دفترچه راهنماي ثبت نام به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.

داوطلبان با توجه به مندرجات دفترچه راهنماي ثبت‌نام، مفاد اطلاعيه مورخ 98/07/08 و همچنين توضيحات ذيل مي‌توانند با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور در بازه زماني مقرر (تا تاريخ 98/07/13) نسبت‌ به ثبت‌نام اقدام نمايند. ضمناً آن دسته از داوطلباني هم كه قبلا نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند با توجه به مفاد اطلاعيه‌ فوق و همچنين توضيحات اين اطلاعيه، تا پايان مهلت ثبت‌نام نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام نمايند.

ـ اصلاحات مربوط به جدول شماره(1):

اصلاحات مربوط به رشته امور سرمايه گذاري،پولي و اعتباري(كد 78):

- رشته تحصيلي مديريت كسب و كار(كد437) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته تعيين نفقه(كد 33):

- رشته تحصيلي حقوق(كد252) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته امور حسابداري و حسابرسي(كد 37):

- رشته تحصيلي مديريت بازرگاني با گرايش مالي(كد438) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته امور ثبتي(كد 14):

- رشته تحصيلي حقوق (كد252) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته راه و ساختمان(كد 41):

- رشته تحصيلي مهندسي تكنولوژي عمران(كد439) و مهندسي تكنولوژي معماري(كد 440)به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته كامپيوتر(رايانه) و فناوري اطلاعات(كد 55):

- رشته تحصيلي مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(كد 441) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته ايرانگردي و جهانگردي(كد 23):

- رشته تحصيلي مديريت جهانگردي(كد 442) و مديريت گردشگري(كد 443) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته برق الكترونيك و مخابرات(كد 24):

- رشته تحصيلي مهندسي برق ـ مخابرات(كد338) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته برق، ماشين و تاسيسات كارخانجات(كد 25):

- رشته تحصيلي مهندسي برق ـ مخابرات(كد338) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

ـ اصلاحات مربوط به جدول شماره(2):

ـ شرايط اختصاصي مندرج در بالاي جدول فهرست رشته محل ها ي رشته هاي كارشناسي جدول شماره(2) به صورت ذيل اصلاح مي گردد.

شرايط اختصاصي:

- داشتن دانشنامۀ کارشناسی و بالاتر و 15 سال تمام سابقۀ تجربی.

رشته‌هاي تحصيلي مجاز:

- مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري:‌ كليه رشته هاي تحصيلي (كد436)

اصلاحات مربوط به رشته امور اداري و استخدامي(كد 11):

- رشته تحصيلي مديريت دولتي گرايش منابع انساني(كد444) با داشتن 5 سال تجربه به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

ـ اصلاحات مربوط به جدول شماره(4):

اصلاحات مربوط به رشته بيوتكنولوژي (كد 77):

- دارا بودن كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته تحصيلي مهندسي شيمي(كد222) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.
*اطلاعيۀ سازمان سنجش آموزش كشور دربارۀ اصلاحيۀ سوم دفترچۀ راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398*

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398، همچنين اطلاعيه‌هاي مورخ 98/07/08 و 98/07/09، با توجه به اعلام شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام مي‌رساند شرايط ثبت نام متقاضيان آزمون كارشناسان رسمي دادگستري از حيث رشته تحصيلي و سابقه كار به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

1-متقاضيان با داشتن دانشنامه كارشناسي و بالاتر مرتبط، با 5 سال سابقه كار تجربي پس از اخذ دانشنامه تحصيلي.

2-متقاضيان براي رشته هاي كارشناسي كه رشته دانشگاهي ندارند با داشتن دانشنامه غير مرتبط و 15 سال سابقه كار تجربي مرتبط.

لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (98/07/13) براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز شنبه مورخ 98/07/20 نسبت به ثبت‌نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند. بنابراين كليه متقاضيان‌، ضرورت دارد كه تا مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت‌نام، مندرجات اطلاعيه‌هاي فوق و همچنين اين اطلاعيه و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً در اين آزمون ثبت‌نام نموده‌اند مي‌توانند با توجه به مندرجات اطلاعيه‌هاي صادر شده، در صورت تمايل نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود در بازه زماني تعيين شده اقدام نمايند

http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=11&id=6273
*اطلاعيه‌ شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري درخصوص اعلام تغيير زمان برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398 و ايجاد امكان براي ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه قبلاً كارت اعتباري تهيه نموده‌اند و همچنين داوطلبان جديد كه قبلا براي ثبت‌نام اقدامي ننموده‌اند*

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398، همچنين اطلاعيه‌هاي مورخ 98/07/08 ، 98/07/09 و 98/07/13، به منظور ايجاد فرصت مطالعه و حضور ذهن بيشتر براي داوطلبان، بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان ثبت نام مي‌رساند كه زمان برگزاري آزمون مذكور به تاريخ 98/09/29 تغيير مي‌يابد. لذا به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي كليه داوطلبان متقاضي بويژه آن دسته از داوطلباني كه در زمان مقرر (از تاريخ 98/07/08 لغايت 98/07/20) در آزمون مزبور ثبت‌نام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند از روز شنبه مورخ 98/08/11 تا روز چهارشنبه مورخ 98/08/15 و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت‌نام و اصلاحات دفترچه مذكور وفراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به موارد ذيل نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.

1- داوطلباني كه قبلاً نسبت به خريد كارت اعتباري ثبت‌نام اقدام نموده‌اند و موفق به ثبت نام نشده اند مي‌توانند با اطلاعات همان كارت اعتباري نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

2- داوطلباني كه در زمان مقرر ثبت نام ننموده‌اند مي‌توانند با مراجعه به قسمت خريد كارت اعتباري و پرداخت هزينه مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

3- داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند مي‌توانند در صورت تمايل در بازه زماني فوق (98/08/11 لغايت 98/08/15) نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.

لازم به توضيح است آزمون در روزجمعه 98/09/29 در كليه مراكز استانهاي كشور برگزار خواهد شد.

http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=11&id=6290
متقاضیان شرکت ­کننده در آزمون سال 1398 کارشناسان رسمی دادگستری برای اطلاع از آدرس دقیق محل برگزاری و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون می­توانند در روزهای چهارم و پنجم دی ماه 1398 به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه نمایند.

"تاریخ برگزاری آزمون 1398/10/06مدیریت آموزش، پژوهش و هماهنگی آزمون شورای عالی

http://www.hcioe.org/v2/index.php?newsid=105
همایش مشترک اعضاء شورای عالی و رؤسای کانون های کارشناسی رسمی دادگستری با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارائی

http://www.hcioe.org/v2/index.php?newsid=109
از علاقمندان به شركت در وبينار تخصصي *دارايي هاي نامشهود* دعوت مي شود تا در تاريخ ١٣٩٩/٧/٢٨ ساعت ٩ تا ١٢
از لينك زير در وبينار شركت نمايند:

https://www.aparat.com/shoralive/live