سیطره
18 members
درست در عصر «سیطره کمیت» است که اکثریت می‌تواند مدعی باشد که عقیده‌اش باید مورد توجه قرار گیرد.....
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
سیطره updated group photo
هرگاه معاصران ما در مجموع می‌توانستند آن‌چه را هادی و در واقع جاذب آن‌هاست ببینند، عالم جدید دیگر آن‌چه هست نمی‌بود، و به تبع آن «ترمیمی» که ما بارها به آن اشاره کرده‌ایم نیز مسلما صورت می‌گرفت.
لکن چون از سوی دیگر، این ترمیم مستلزم رسیدن به نقطه توقفی است که در آن هبوط کاملا صورت گرفته و لااقل در لحظه‌ای که نشانه‌ی گذار از یک دور به دور دیگر است، «چرخ از حرکت باز ایستاده» باشد، باید چنین نتیجه گرفت که تا وقتی که واقعا و حقیقتا به این نقطه توقف نرسیم، عموم مردم به درک چنین اموری قادر نخواهند بود
و فقط عده قلیلی از کسانی که « مامور تهیه بذر نهال دور آینده هستند » چنین اموری را درک توانند کرد.

و نیاز به گفتن نیست که ما هم در بیانات خود هم‌واره بر آنیم که روی سخن‌مان تنها با این گروه باشد و از عدم درک دیگران، که امری اجتناب‌ناپذیر است، پروایی نداریم.
راست است که این «دیگران» اکثریت وسیعی هستند، و تا مدتی هم‌ چنان خواهند بود؛ اما
درست در عصر «سیطره کمیت» است که اکثریت می‌تواند مدعی باشد که عقیده‌اش باید مورد توجه قرار گیرد.

#رنه_گنون
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 30 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 20 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.