شمس گنبد
6 members
5 photos
کانال رسمی پایگاه اینترنتی :
www.Shamsgonbad.ir
(این سایت زیرنظر دانشگاه نمی باشد)
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
دانشجویان، فارغ التحصیلان، کارکنان و اساتید محترم:
ویدیو و تصاویرتان را برای درج در این کانال از طریق پشتیبانی کانال (ادمین قید شده روی پروفایل کانال ) ارسال نمایید.

🎓 @SHamsGonbad
جمعی از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته عمران 87

📲ارسال عکس،فیلم و ...
🎓 @SHamsGonbad
جمعی از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 87

📲ارسال عکس،فیلم و ...
🎓 @SHamsGonbad
😎جمعی از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته کامپبوتر87
مراسم فارغ التحصیلی آذر ماه سال 89

📲ارسال عکس،فیلم و ...
🎓 @SHamsGonbad
تنها کانال رسمی تلگرام سایت شمس گنبد


🎓 @SHamsGonbad