کلیه
168 members
1 photo
لطفاً به کانال ما مراجعه کنید. @rezanejad_bourse
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
برای ارتباط با آقای مسعود رضانژاد فهادان به کانال زیر مراجعه فرمایید. 👇👇
@rezanejad_bourse 💯
👆👆