کانال مرد عنکبوتی
29 members
199 photos
200 videos
42 links
شرکت تحکیم صنعت صعود ارائه دهنده خدمات تخصصی کاردرارتفاع با استفاده از تکنیکrope) access)(دسترسی باطناب )همراه با بیمه -دارای مدارک بین المللی -بیش از ۱۵سال تجربه


02133466331

Www.tahkimsanat.com
Download Telegram
to view and join the conversation
🔴شرکت تحکیم صنعت صعود
ارائه دهنده خدمات تخصصی کار در ارتفاع با استفاده از تکنیک Rope Access

🔹برخی از خدمات
نماشویی ✔️رنگ آمیزی✔️تعمیرات✔️پیچ رولپلاک✔️آبندی ✔️عایق نانو✔️تعویض شیشه✔️وده ها خدمات دیگر

تضمینی
بیمه حوادث
قرارداد رسمی
تسویه بعداز اتمام کار ورضایت مشترک

🌐Www.tahkimsanat.com

📳09192404092

📞02133466331

🆔@tahkimsanat2
🔴شرکت تحکیم صنعت صعود
ارائه دهنده خدمات تخصصی کار در ارتفاع با استفاده از تکنیک Rope Access

🔹برخی از خدمات
نماشویی ✔️رنگ آمیزی✔️تعمیرات✔️پیچ رولپلاک✔️آبندی ✔️عایق نانو✔️تعویض شیشه✔️وده ها خدمات دیگر

تضمینی
بیمه حوادث
قرارداد رسمی
تسویه بعداز اتمام کار ورضایت مشترک

🌐Www.tahkimsanat.com

📳09192404092

📞02133466331

🆔@tahkimsanat2
🔴شرکت تحکیم صنعت صعود
ارائه دهنده خدمات تخصصی کار در ارتفاع با استفاده از تکنیک Rope Access

🔹برخی از خدمات
نماشویی ✔️رنگ آمیزی✔️تعمیرات✔️پیچ رولپلاک✔️آبندی ✔️عایق نانو✔️تعویض شیشه✔️وده ها خدمات دیگر

تضمینی
بیمه حوادث
قرارداد رسمی
تسویه بعداز اتمام کار ورضایت مشترک

🌐Www.tahkimsanat.com

📳09192404092

📞02133466331

🆔@tahkimsanat2
🔴شرکت تحکیم صنعت صعود
ارائه دهنده خدمات تخصصی کار در ارتفاع با استفاده از تکنیک Rope Access

🔹برخی از خدمات
نماشویی ✔️رنگ آمیزی✔️تعمیرات✔️پیچ رولپلاک✔️آبندی ✔️عایق نانو✔️تعویض شیشه✔️وده ها خدمات دیگر

تضمینی
بیمه حوادث
قرارداد رسمی
تسویه بعداز اتمام کار ورضایت مشترک

🌐Www.tahkimsanat.com

📳09192404092

📞02133466331

🆔@tahkimsanat2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴شرکت تحکیم صنعت صعود
ارائه دهنده خدمات تخصصی کار در ارتفاع با استفاده از تکنیک Rope Access

🔹برخی از خدمات
نماشویی ✔️رنگ آمیزی✔️تعمیرات✔️پیچ رولپلاک✔️آبندی ✔️عایق نانو✔️تعویض شیشه✔️وده ها خدمات دیگر

تضمینی
بیمه حوادث
قرارداد رسمی
تسویه بعداز اتمام کار ورضایت مشترک

🌐Www.tahkimsanat.com

📳09192404092

📞02133466331

🆔@tahkimsanat2
☠️دشمنان مغز را بشناسید

🍺الکل
😨استرس
😋پرخوری
🚬دخانیات
🌪آلودگی هوا
😴کمبود خواب
🍫مصرف زیاد قند
🍯نخوردن صبحانه